VSD tham dự Hội nghị Toàn thể thường niên của Hiệp hội các cơ quan cấp mã quốc gia (ANNA) tại New York
Cập nhật: Thứ tư, 04/07/2018
Từ ngày 27-29/06/2018, đoàn đại biểu của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt nam (VSD) do ông Nguyễn Sơn – Chủ tịch dẫn đầu đã tham dự Hội nghị toàn thể thường niên của Hiệp hội các cơ quan cấp mã quốc gia (ANNA) tổ chức tại New York, Mỹ.
      Tham dự Hội nghị năm nay có khoảng 75 đại biểu đến từ 50 tổ chức thành viên, đối tác và khách mời của Hiệp hội ANNA. Hội nghị đã tập trung thảo luận theo những nội dung chính: báo cáo của Chủ tịch Hiệp hội; báo cáo Tài chính 2017; báo cáo cập nhật thông tin về Ban Dịch vụ cấp mã ISIN cho các công cụ phái sinh OTC (DSB), Công ty cung cấp thông tin mã ISIN cho các sản phẩm phái sinh OTC, Ban dịch vụ ANNA (ASB); kết nối thông tin giữa mã ISIN và mã nhận diện pháp nhân toàn cầu (LEI); cập nhật thông tin về chiến lược của ANNA; biểu quyết chấp thuận tư cách thành viên chính thức cho 01 tổ chức và chuyển đổi tư cách đối tác cho 01 tổ chức; bầu cử 02 thành viên Ban Điều hành và 01 thành viên Ban Dịch vụ của ANNA; đánh giá về việc thực hiện các chuẩn ISO; báo cáo của các nhóm công tác.       
 Tại Hội nghị, đoàn công tác của VSD đã tham gia các hoạt động thường niên của Hiệp hội như bỏ phiếu thông qua báo cáo tài chính năm 2017, bỏ phiếu bầu các vị trí trong Ban điều hành và Ban Ban kỹ thuật của ANNA, tham gia thảo luận nhóm.... Ngoài ra, đoàn cũng trao đổi với các thành viên trong Hiệp hội về kinh nghiệm, hoạt động cấp mã và những vướng mắc trong quá trình thực hiện cấp mã các công cụ tài chính như mã phân loại công cụ tài chính (CFI), mã viết tắt công cụ tài chính (FISN), việc tham gia kết nối thông tin ISIN-LEI.
 
TIN LIÊN QUAN
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • >