VSD khảo sát hoạt động vay và cho vay chứng khoán (SBL), bán khống chứng khoán có bảo đảm (Covered Short Selling) tại Malaysia
Cập nhật: Thứ sáu, 06/07/2018
Trong thời gian từ ngày 26/06 đến ngày 30/06/2018 vừa qua, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đã tổ chức Đoàn cán bộ khảo sát hoạt động vay và cho vay chứng khoán, nghiệp vụ bán khống chứng khoán có bảo đảm tại Malaysia nhằm chuẩn bị cho việc triển khai hoạt động này tạị thị trường chứng khoán Việt Nam trong tương lai. 
image
image
 
 Đoàn đã được Tập đoàn Sở giao dịch Chứng khoán Malaysia (Bursa Malaysia) giới thiệu về mô hình tổ chức hoạt động về các hoạt động vay và cho vay chứng khoán (SBL) tại Malaysia, mô hình quản lý tài khoản bán khống có đảm bảo, chức năng hệ thống và các tiêu chí đánh giá của khách hàng thực hiện bán khống chứng khoán có bảo đảm (Covered Short Selling) tại đây. Ngoài ra, đoàn khảo sát còn đến làm việc với 3 công ty chứng khoán Malaysia là Maybank Investment, RHB Investment và AmInvestment để tìm hiểu việc triển khai hoạt động này giữa nhà đầu tư và công ty chứng khoán. Các kinh nghiệm chia sẻ không chỉ giúp VSD xây dựng hệ thống nghiệp vụ mà còn đem lại cách nhìn bao quát khi thiết lập các cơ chế kiểm soát rủi ro đối với hoạt động này.
 
TIN LIÊN QUAN
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • >