VSD tổ chức họp về kế hoạch golive hệ thống cung cấp dịch vụ cho quỹ mới
Cập nhật: Thứ sáu, 03/08/2018
        Ngày 01/08/2018, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đã tổ chức họp với các Công ty Quản lý Quỹ, Đại lý Phân phối và Ngân hàng giám sát, lưu ký để thông báo về kế hoạch golive hệ thống cung cấp các dịch vụ cho quỹ mới, trao đổi và thống nhất các nội dung công việc các bên cần chuẩn bị.
          Khai mạc buổi họp, ông Dương Văn Thanh – Tổng Giám đốc VSD đã nêu sự cần thiết của việc xây dựng hệ thống mới nhằm cho phép VSD có thể cung cấp đa dạng các dịch vụ quỹ, đáp ứng sự phát triển ngày càng mạnh của các loại hình quỹ đầu tư như hiện nay. Xuất phát từ định hướng đó, hệ thống mới đã được phía nhà thầu FSS triển khai xây dựng từ cuối năm 2017, gồm 03 cấu phần: 1) Đại lý chuyển nhượng cho quỹ mở; 2) Quản trị quỹ cho quỹ mở và 3) Quản trị quỹ cho Quỹ hưu trí tự nguyện. Dự kiến trước mắt, từ ngày 10/8/2018, sẽ golive cấu phần Đại lý chuyển nhượng cho quỹ mở. Đối với 02 cấu phần còn lại sẽ tiếp tục được FSS hoàn thiện, phía VSD và các thành viên thực hiện kiểm thử và chính thức vận hành vào khoảng Quý IV năm 2018. Giao diện trên hệ thống mới dễ sử dụng và thuận tiện cho người dùng, hỗ trợ nhiều chức năng hơn so với hệ thống hiện có, giúp giảm thời gian xử lý nghiệp vụ cho các bên liên quan.
           Tiếp đó, kế hoạch triển khai chi tiết hệ thống mới được nhóm triển khai thuộc Phòng Dịch vụ Quỹ và Sản phẩm mới trình bày và các thành viên cùng đóng góp ý kiến, thống nhất. Theo kế hoạch, nhằm đảm bảo các thao tác nghiệp vụ trên hệ thống mới được thuần thục, ổn định và hạn chế rủi ro, VSD sẽ vận hành hệ thống mới song song với hệ thống cũ trong vòng 01 tháng. Trong thời gian này, các thành viên của hệ thống (công ty quản lý quỹ, đại lý phân phối, ngân hàng giám sát, lưu ký) vẫn tiến hành xử lý nghiệp vụ chính trên hệ thống cũ. Phần lớn các giao dịch này sẽ được VSD hỗ trợ để thành viên chuyển dữ liệu vào hệ thống mới 01 lần vào cuối ngày. Sau 01 tháng chạy song song 02 hệ thống, VSD sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan để xác nhận khả năng vận hành, đảm bảo độ chính xác, an toàn của hệ thống trước khi chính thức áp dụng thay thế hệ thống cũ.
 
TIN LIÊN QUAN
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • >