Thông báo về việc nghỉ làm việc nhân dịp Tết Dương lịch năm 2019
Cập nhật: Thứ tư, 26/12/2018
       Căn cứ công văn số 3238/TB-LĐTBXH ngày 06/8/2018 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc nghỉ Lễ, Tết năm 2019 và Công văn số 5400/UBCK-PTTT ngày 27/8/2018 của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo lịch nghỉ làm việc và lịch thanh toán giao dịch chứng khoán như sau:
        VSD sẽ nghỉ làm việc từ thứ Hai, ngày 31/12/2018 đến hết thứ Ba, ngày 01/01/2019; đi làm bù vào thứ Bảy, ngày 05/01/2019. Trong ngày thứ Bảy đi làm bù, VSD không thực hiện hoạt động thanh toán bù trừ nhưng vẫn thực hiện thanh toán lãi, gốc đối với trái phiếu và gốc đối với tín phiếu.
       Các giao dịch chứng khoán có chu kỳ thanh toán T+2 thực hiện tại các ngày 27, 28/12/2018 sẽ được thanh toán lần lượt vào các ngày 02, 03/01/2019; các giao dịch chứng khoán có chu kỳ thanh toán T+1 thực hiện tại ngày 28/12/2018 sẽ được thanh toán vào ngày 02/01/2019.
        VSD trân trọng thông báo để các Thành viên lưu ký, Thành viên bù trừ, Tổ chức mở tài khoản trực tiếp biết và đề nghị các Thành viên thông báo lịch nghỉ làm việc và lịch thanh toán đến các nhà đầu tư.
 
TIN LIÊN QUAN
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • >