Khó hoàn thành mục tiêu cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước
Cập nhật: Thứ ba, 05/12/2017
https://www.vietnamplus.vn/kho-hoan-thanh-muc-tieu-co-phan-hoa-doanh-nghiep-nha-nuoc/478267.vnp
TIN LIÊN QUAN
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • >