TCB: Chuyển quyền sở hữu cổ phiếu
Cập nhật: Thứ tư, 12/09/2018
Căn cứ công văn số 5642/UBCK-PTTT ngày 30/08/2018 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và hồ sơ chuyển quyền sở hữu chứng khoán TCB, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo đã thực hiện chuyển quyền sở hữu cổ phiếu TCB như sau:
STT Bên chuyển quyền sở hữu Bên nhận chuyển quyền sở hữu  Số  lượng cổ phiếu TCB chuyển quyền sở hữu
1 AQUILA SPC LTD VIETNAM GROWTH STOCK INCOME MOTHER FUND
Số TK: HSBFCA7285
             75.000
2 HANOI INVESTMENTS HOLDINGS LIMITED            363.000
3 KB VIETNAM FOCUS BALANCED FUND            108.000
4 NORGES BANK            537.600
5 SAMSUNG VIETNAM SECURITIES MASTER INVESTMENT TRUST [EQUITY]            104.400
6 VIOLA LTD.            102.000
7 VIETNAM ENTERPRISE INVESTMENTS LIMITED            510.000
8 VIETNAM ENTERPRISE INVESTMENTS LIMITED CAM VIETNAM MOTHER FUND  
Số TK: HSBFCA4373
           900.000
9 VIETNAM ENTERPRISE INVESTMENTS LIMITED FC GLOBAL  
Số TK: HSBFCS2022
           300.000
  Tổng   3.000.000
 
Ngày hiệu lực chuyển quyền: 12/9/2018.
TIN LIÊN QUAN
  • 1
  • 2
  • >
TIN KHÁC