ACB: Chuyển quyền sở hữu chứng khoán
Cập nhật: Thứ tư, 10/01/2018

Căn cứ công văn số 8577/UBCK-PTTT ngày 26/12/2017 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và hồ sơ chuyển quyền sở hữu chứng khoán ACB, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo đã thực hiện chuyển quyền sở hữu cổ phiếu ACB như sau:

 

STT

Bên chuyển quyền sở hữu

Bên nhận chuyển quyền sở hữu 

Số lượng cổ phiếu ACB chuyển quyền sở hữu

1

Standard Chartered APR Limited

Estes Investments Limited

    38,549,100

2

Sather Gate Investments Limited

    51,314,828

3

Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited

Boardwalk South Limited

         154,100

4

Whistler Investments Limited

    51,314,828

5

Estes Investments Limited

    12,765,728

 

Tổng

 

154,098,584

Ngày hiệu lực chuyển quyền: 09/01/2018.

TIN LIÊN QUAN
  • 1
  • 2
  • 3
  • >
TIN KHÁC