ACC: Chuyển quyền sở hữu chứng khoán
Cập nhật: Thứ sáu, 01/02/2019

Căn cứ công văn số 822/UBCK-PTTT ngày 29/01/2019 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và hồ sơ chuyển quyền sở hữu chứng khoán ACC, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo đã thực hiện chuyển quyền sở hữu cổ phiếu ACC như sau:

STT

Họ và tên bên CQSH

Họ tên bên nhận CQSH

Mã Chứng khoán

Số lượng chứng khoán

Sàn giao dịch: HOSE

1

Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP

Công ty cổ phần Kinh doanh và Đầu tư Bình Dương

ACC

  2.490.000

2

Hoàng Xuân Quang

  2.480.000

3

Phạm Tường Vi

  2.366.704

 

Tổng cộng

7.336.704

 

Ngày hiệu lực chuyển quyền: 01/02/2019

TIN LIÊN QUAN
  • 1
  • 2
  • >
TIN KHÁC