E1VFVN30: Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký chứng chỉ quỹ ETF thay đổi lần thứ 288
Cập nhật: Thứ sáu, 10/08/2018
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký chứng chỉ quỹ ETF thay đổi lần thứ 288 số 01/2014/GCNETF-VSD-288 ngày 10/08/2018 do giao dịch hoán đổi cho Công ty cổ phần Quản lý quỹ đầu tư Việt Nam như sau:
Tên Công ty quản lý quỹ:
Công ty cổ phần Quản lý quỹ Đầu tư Việt Nam - Quỹ ETF VFMVN30
Địa chỉ:
Phòng 1701-04, Tầng 17, Tòa nhà Mê Linh Point, Số 02 Ngô Đức Kế, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại:
(84.8) 38251488
Fax:
(84.8) 38251489
Tên chứng chỉ quỹ:
Chứng chỉ Quỹ ETF VFMVN30
Mã chứng chỉ quỹ:
E1VFVN30
Mã ISIN:
VN0E1VFVN306
Mệnh giá:
10,000 đồng
Loại chứng khoán:
Chứng chỉ Quỹ
Sàn giao dịch:
HOSE
Số lượng CCQ ETF phát hành thêm và đăng ký bổ sung:
700,000 chứng chỉ quỹ
Giá trị CCQ ETF phát hành thêm và đăng ký bổ sung:
7,000,000,000 đồng
Số lượng chứng chỉ quỹ bị thu hồi và bị hủy đăng ký:
0 chứng chỉ quỹ
Giá trị chứng chỉ quỹ bị thu hồi và bị hủy đăng ký:
0 đồng
Tổng số lượng CCQ đang lưu hành và đang đăng ký hiện tại:
255,800,000 chứng chỉ quỹ
Giá trị số lượng CCQ đang lưu hành và đang đăng ký hiện tại:
2,558,000,000,000 đồng
Hình thức đăng ký:
Ghi sổ
Ngày đăng ký:
10/08/2018
Lý do:
giao dịch hoán đổi
TIN LIÊN QUAN
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • >
TIN KHÁC