HDG: Hủy Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền
Cập nhật: Thứ sáu, 12/01/2018
Căn cứ công văn số 0026/CV-CTHĐ ngày 11/01/2018 của Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô về việc hủy Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo như sau:
Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô hủy Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền với ngày đăng ký cuối cùng là 15/01/2018 (VSD đã thông báo nội dung này tại Thông báo số 27/TB-VSD ngày 03/01/2018 của VSD).
Lý do hủy: Do một số nguyên nhân khách quan ảnh hưởng đến thời gian thực hiện
VSD thông báo để các Thành viên lưu ký biết và thông báo cho nhà đầu tư lưu ký cổ phiếu HDG tại Thành viên lưu ký.
TIN LIÊN QUAN
  • 1
  • 2
  • >
TIN KHÁC