Hội nghị Bộ trưởng Tài chính ASEAN+3: Tăng cường năng lực hợp tác tài chính khu vực

Cập nhật Thứ năm, 05/05/2011

Trong khuôn khổ hợp tác tài chính ASEAN+3 năm 2011, bên lề Hội nghị thường niên lần thứ 44 của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), Hội nghị Bộ trưởng Tài chính ASEAN+3 (AFMM+3) đã diễn ra vào ngày 4/5/2011 tại Hà Nội dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Tài chính Indonesia và Nhật bản.

Trong bản tuyên bố chung đưa ra tại Hội nghị, các Bộ trưởng hài lòng về tiến độ và hiệu quả triển khai các thỏa thuận hợp tác trong khu vực, nhấn mạnh vai trò quan trọng của khu vực Đông Á trong việc thúc đẩy sự phục hồi của nền kinh tế thế giới. Hội nghị Bộ trưởng Tài chính ASEAN + 3 lần này đồng thời tái khẳng định những kết quả đã đạt được kể từ Hội nghị Bộ trưởng Tài chính ASEAN + 3 năm 2010 trong những lĩnh vực như: thực hiện Đa phương hóa Sáng kiến Chiềng Mai, Sáng kiến thị trường trái phiếu Châu Á cũng như các hoạt động nghiên cứu trong khuôn khổ ASEAN + 3, việc thành lập và đưa vào hoạt động Văn phòng nghiên cứu kinh tế vĩ mô ASEAN + 3 (AMRO), thực hiện Quỹ bảo lãnh tín dụng và đầu tư.

Tuyên bố trên cũng bày tỏ quan ngại về những thách thức lớn mà khu vực đang phải đối mặt, trong đó đặc biệt nhấn mạnh nguy cơ lạm phát cao, dòng vốn bất thường đổ vào khu vực cũng như những thiệt hại và tác động đối với nền kinh tế Nhật Bản sau thảm họa động đất và sóng thần vừa qua. Các vị Bộ trưởng Tài chính ASEAN + 3 kêu gọi các nước nhận thức rõ tầm quan trọng của hai nhóm giải pháp về tiền tệ và tài khoá đóng vai trò quyết định đối với mục tiêu kiềm chế lạm phát và phải có sự phối hợp đồng bộ, hiệu quả giữa các biện pháp kinh tế này, Các nước trong khu vực cũng cần bổ sung thêm chức năng phòng ngừa khủng hoảng cho các cơ chế hợp tác tài chính của ASEAN, hướng tới sự ổn định và bền vững của các nền kinh tế trong khu vực.

Về những vấn đề ưu tiên hợp tác trong tương lai, các Bộ trưởng Tài chính ASEAN+3 đã nhất trí ba lĩnh vực hợp tác sẽ được triển khai nghiên cứu trong tương lai, bao gồm: i) tài trợ cơ sở hạ tầng, ii) bảo hiểm rủi ro thiên tai; iii) sử dụng đồng nội tệ trong thanh toán thương mại khu vực.

Các Bộ trưởng Tài chính ASEAN+3 cũng thống nhất mời các Thống đốc Ngân hàng Trung ương ASEAN+3 tham dự Hội nghị Bộ trưởng Tài chính ASEAN+3 từ năm 2012 để tạo ra một diễn đàn cho lãnh đạo cao nhất của các cơ quan hoạch định chính sách tài chính và tiền tệ khu vực trao đổi về phối hợp chính sách. Từ năm 2012, Hội nghị Bộ trưởng Tài chính ASEAN+3 sẽ trở thành Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc NHTW ASEAN+3.

Hội nghị AFMM+3 lần thứ 14 đã kết thúc thành công tốt đẹp. Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc NHTW ASEAN+3. Năm 2012 sẽ được tổ chức tại Phillippine.

Theo Bộ Tài Chính, NHNN