Sở GDCK Hà Nội thông báo thay đổi thời gian giao dịch đối với thị trường giao dịch chứng khoán niêm yết và thị trường UPCoM

Cập nhật Thứ sáu, 24/02/2012

Được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (SGDCKHN) thông báo về việc thay đổi thời gian giao dịch tại SGDCKHN như sau:

- Thời gian giao dịch hàng ngày được thực hiện từ 9h00 đến 14h15’ (thời gian nghỉ giữa giờ từ 11h30’ đến 13h00) các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần, trừ các ngày nghỉ theo quy định của Bộ Luật Lao động.

- Thời gian giao dịch nêu trên được áp dụng đối với thị trường giao dịch chứng khoán niêm yết và thị trường giao dịch chứng khoán các công ty đại chúng chưa niêm yết (UPCoM) tại SGDCKHN.

- SGDCKHN sẽ tiến hành triển khai thí điểm việc kéo dài thời gian giao dịch sang buổi chiều trong vòng 03 tháng, thời điểm bắt đầu áp dụng kể từ ngày 5/3/2012.

- SGDCKHN thực hiện hủy bỏ hình thức thanh toán trực tiếp T+1 đối với các giao dịch thỏa thuận có khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở lên khi triển khai kéo dài thời gian giao dịch sang buổi chiều.

(UBCKNN)