Năm Tháng Tuần
STT Mã CK Mã Isin Tên TCPH Kỳ hạn Ngày phát hành Ngày đáo hạn Số lượng Tình trạng
1 ANC11601 VN0ANC116016 Công ty cổ phần Dinh dưỡng Nông nghiệp Quốc tế 05 năm 01/09/2016 01/09/2021 13,000,000 Hiệu lực
2 ANC11607 VN0ANC116073 Công ty cổ phần Dinh dưỡng Nông nghiệp Quốc tế 5 năm 01/09/2016 01/09/2021 7,000,000 Hiệu lực
3 BID1_106 VN00BID11063 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam 10 năm 19/05/2006 19/05/2016 11,886,310 Hủy đăng ký
4 BID1_206 VN00BID12061 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam 15 năm 19/05/2006 19/05/2021 10,160,140 Hủy đăng ký
5 BID10106 VN0BID101062 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam 3 năm 07/12/2006 07/12/2009 5,521,730 Hủy đăng ký
6 BID10107 VN0BID101070 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam 5 năm 23/07/2007 23/07/2012 60,000,000 Hủy đăng ký
7 BID10206 VN0BID102060 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam 5 năm 07/12/2006 07/12/2011 4,500,540 Hủy đăng ký
8 BID10306 VN0BID103068 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam 15 năm 18/12/2006 18/12/2021 6,955,210 Hủy đăng ký
9 BID10406 VN0BID104066 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam 20 năm 18/12/2006 18/12/2026 3,500,620 Hiệu lực
10 BID10904 VN0BID109040 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam 10 năm 31/07/2009 01/08/2019 13,620,000 Hủy đăng ký
Tổng số chứng khoán đang lưu hành: 11,250,795,354
  Tổng 1637 chứng khoán
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • >
Tin tức và sự kiện liên quan
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • >