STT Mã bảo lưu Tên tổ chức đăng ký Ngày bảo lưu Thời hạn bảo lưu Trạng thái Tiêu đề
1 ACG Công ty cổ phần Gỗ An Cường 24/09/2018 6 Tháng Chứng khoán đang bảo lưu Bảo lưu mã chứng khoán ACG
2 RTD Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Ricons 14/08/2018 6 Tháng Chứng khoán đang bảo lưu Bảo lưu mã chứng khoán RTD
3 SGV Công ty cổ phần Vinaconex Sài Gòn 30/07/2018 6 Tháng Chứng khoán đang bảo lưu Bảo lưu mã chứng khoán SGV
4 HVH Công ty cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC 13/07/2018 6 Tháng Chứng khoán đang bảo lưu Thông báo chấp thuận bảo lưu mã chứng khoán HVH
5 TTE Công ty cổ phần Đầu tư Năng lượng Trường Thịnh 03/07/2018 6 Tháng Chứng khoán đang bảo lưu Bảo lưu mã chứng khoán TTE
6 HTN Công ty cổ phần Hưng thịnh Incons 03/07/2018 6 Tháng Chứng khoán đang bảo lưu Bảo lưu mã chứng khoán HTN
7 ASG Công ty cổ phần Dịch vụ Sân Bay 14/05/2018 6 Tháng Chứng khoán hết hạn bảo lưu Bảo lưu mã chứng khoán ASG
8 EVS Công ty cổ phần Chứng khoán Everest 02/05/2018 6 Tháng Chứng khoán hết hạn bảo lưu Bảo lưu mã chứng khoán EVS
9 NDG Công ty cổ phần May Nam Định 16/03/2018 6 Tháng Chứng khoán hết hạn bảo lưu Bảo lưu mã chứng khoán NDG
10 TDT Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT 05/03/2018 6 Tháng Chứng khoán hết hạn bảo lưu Bảo lưu mã chứng khoán TDT
11 BMS Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Minh 09/01/2018 6 Tháng Chứng khoán hết hạn bảo lưu Bảo lưu mã chứng khoán BMS
12 PHY Công ty cổ phần Dược liệu Trung ương 2 08/01/2018 6 Tháng Chứng khoán hết hạn bảo lưu Bảo lưu mã chứng khoán PHY
13 DCG Công ty cổ phần Tổng Công ty may Đáp Cầu 25/12/2017 6 Tháng Chứng khoán hết hạn bảo lưu Bảo lưu mã chứng khoán DCG
14 HDB Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển thành phố Hồ Chí Minh 27/11/2017 6 Tháng Chứng khoán hết hạn bảo lưu Bảo lưu mã chứng khoán HDB
15 PSY Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Bắc Giang 27/11/2017 6 Tháng Chứng khoán hết hạn bảo lưu Bảo lưu mã chứng khoán PSY
16 FRT Công ty cổ phần Bán lẻ kỹ thuật số FPT 13/11/2017 6 Tháng Chứng khoán hết hạn bảo lưu Bảo lưu mã chứng khoán FRT
17 AST Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco 02/11/2017 6 Tháng Chứng khoán hết hạn bảo lưu Bảo lưu mã chứng khoán AST
18 KHS Công ty cổ phần Kiên Hùng 19/10/2017 6 Tháng Chứng khoán hết hạn bảo lưu Bảo lưu mã chứng khoán
19 HFT Công ty cổ phần Chứng khoán Mê Kông 13/10/2017 6 Tháng Chứng khoán hết hạn bảo lưu Bảo lưu mã chứng khoán HFT
20 VPP Công ty cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc 10/10/2017 6 Tháng Chứng khoán hết hạn bảo lưu Bảo lưu mã chứng khoán VPP
Tổng 194 chứng khoán
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • >