STT Mã bảo lưu Tên tổ chức đăng ký Ngày bảo lưu Thời hạn bảo lưu Trạng thái Tiêu đề
1 TAR CTCP Nông nghiệp Công nghệ Cao Trung An 03/12/2018 6 Tháng Chứng khoán đang bảo lưu Bảo lưu mã chứng khoán TAR
2 ACG Công ty cổ phần Gỗ An Cường 24/09/2018 6 Tháng Chứng khoán đang bảo lưu Bảo lưu mã chứng khoán ACG
3 RTD Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Ricons 14/08/2018 6 Tháng Chứng khoán đang bảo lưu Bảo lưu mã chứng khoán RTD
4 SGV Công ty cổ phần Vinaconex Sài Gòn 30/07/2018 6 Tháng Chứng khoán đang bảo lưu Bảo lưu mã chứng khoán SGV
5 HVH Công ty cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC 13/07/2018 6 Tháng Chứng khoán hết hạn bảo lưu Thông báo chấp thuận bảo lưu mã chứng khoán HVH
6 TTE Công ty cổ phần Đầu tư Năng lượng Trường Thịnh 03/07/2018 6 Tháng Chứng khoán hết hạn bảo lưu Bảo lưu mã chứng khoán TTE
7 HTN Công ty cổ phần Hưng thịnh Incons 03/07/2018 6 Tháng Chứng khoán hết hạn bảo lưu Bảo lưu mã chứng khoán HTN
8 ASG Công ty cổ phần Dịch vụ Sân Bay 14/05/2018 6 Tháng Chứng khoán hết hạn bảo lưu Bảo lưu mã chứng khoán ASG
9 EVS Công ty cổ phần Chứng khoán Everest 02/05/2018 6 Tháng Chứng khoán hết hạn bảo lưu Bảo lưu mã chứng khoán EVS
10 NDG Công ty cổ phần May Nam Định 16/03/2018 6 Tháng Chứng khoán hết hạn bảo lưu Bảo lưu mã chứng khoán NDG
11 TDT Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT 05/03/2018 6 Tháng Chứng khoán hết hạn bảo lưu Bảo lưu mã chứng khoán TDT
12 BMS Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Minh 09/01/2018 6 Tháng Chứng khoán hết hạn bảo lưu Bảo lưu mã chứng khoán BMS
13 PHY Công ty cổ phần Dược liệu Trung ương 2 08/01/2018 6 Tháng Chứng khoán hết hạn bảo lưu Bảo lưu mã chứng khoán PHY
14 DCG Công ty cổ phần Tổng Công ty may Đáp Cầu 25/12/2017 6 Tháng Chứng khoán hết hạn bảo lưu Bảo lưu mã chứng khoán DCG
15 HDB Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển thành phố Hồ Chí Minh 27/11/2017 6 Tháng Chứng khoán hết hạn bảo lưu Bảo lưu mã chứng khoán HDB
16 PSY Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Bắc Giang 27/11/2017 6 Tháng Chứng khoán hết hạn bảo lưu Bảo lưu mã chứng khoán PSY
17 FRT Công ty cổ phần Bán lẻ kỹ thuật số FPT 13/11/2017 6 Tháng Chứng khoán hết hạn bảo lưu Bảo lưu mã chứng khoán FRT
18 AST Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco 02/11/2017 6 Tháng Chứng khoán hết hạn bảo lưu Bảo lưu mã chứng khoán AST
19 KHS Công ty cổ phần Kiên Hùng 19/10/2017 6 Tháng Chứng khoán hết hạn bảo lưu Bảo lưu mã chứng khoán
20 HFT Công ty cổ phần Chứng khoán Mê Kông 13/10/2017 6 Tháng Chứng khoán hết hạn bảo lưu Bảo lưu mã chứng khoán HFT
Tổng 195 chứng khoán
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • >