STT Mã bảo lưu Tên tổ chức đăng ký Ngày bảo lưu Thời hạn bảo lưu Trạng thái Tiêu đề
1 HVH Công ty cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC 13/07/2018 6 Tháng Chứng khoán đang bảo lưu Thông báo chấp thuận bảo lưu mã chứng khoán HVH
2 TTE Công ty cổ phần Đầu tư Năng lượng Trường Thịnh 03/07/2018 6 Tháng Chứng khoán đang bảo lưu Bảo lưu mã chứng khoán TTE
3 HTN Công ty cổ phần Hưng thịnh Incons 03/07/2018 6 Tháng Chứng khoán đang bảo lưu Bảo lưu mã chứng khoán HTN
4 ASG Công ty cổ phần Dịch vụ Sân Bay 14/05/2018 6 Tháng Chứng khoán đang bảo lưu Bảo lưu mã chứng khoán ASG
5 EVS Công ty cổ phần Chứng khoán Everest 02/05/2018 6 Tháng Chứng khoán đang bảo lưu Bảo lưu mã chứng khoán EVS
6 NDG Công ty cổ phần May Nam Định 16/03/2018 6 Tháng Chứng khoán đang bảo lưu Bảo lưu mã chứng khoán NDG
7 TDT Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT 05/03/2018 6 Tháng Chứng khoán đang bảo lưu Bảo lưu mã chứng khoán TDT
8 BMS Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Minh 09/01/2018 6 Tháng Chứng khoán hết hạn bảo lưu Bảo lưu mã chứng khoán BMS
9 PHY Công ty cổ phần Dược liệu Trung ương 2 08/01/2018 6 Tháng Chứng khoán hết hạn bảo lưu Bảo lưu mã chứng khoán PHY
10 DCG Công ty cổ phần Tổng Công ty may Đáp Cầu 25/12/2017 6 Tháng Chứng khoán hết hạn bảo lưu Bảo lưu mã chứng khoán DCG
11 HDB Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển thành phố Hồ Chí Minh 27/11/2017 6 Tháng Chứng khoán hết hạn bảo lưu Bảo lưu mã chứng khoán HDB
12 PSY Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Bắc Giang 27/11/2017 6 Tháng Chứng khoán hết hạn bảo lưu Bảo lưu mã chứng khoán PSY
13 FRT Công ty cổ phần Bán lẻ kỹ thuật số FPT 13/11/2017 6 Tháng Chứng khoán hết hạn bảo lưu Bảo lưu mã chứng khoán FRT
14 AST Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco 02/11/2017 6 Tháng Chứng khoán hết hạn bảo lưu Bảo lưu mã chứng khoán AST
15 KHS Công ty cổ phần Kiên Hùng 19/10/2017 6 Tháng Chứng khoán hết hạn bảo lưu Bảo lưu mã chứng khoán
16 HFT Công ty cổ phần Chứng khoán Mê Kông 13/10/2017 6 Tháng Chứng khoán hết hạn bảo lưu Bảo lưu mã chứng khoán HFT
17 VPP Công ty cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc 10/10/2017 6 Tháng Chứng khoán hết hạn bảo lưu Bảo lưu mã chứng khoán VPP
18 ILA Công ty cổ phần TRT 20/09/2017 6 Tháng Chứng khoán hết hạn bảo lưu Bảo lưu mã chứng khoán
19 CIA Công ty cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh 05/09/2017 6 Tháng Chứng khoán hết hạn bảo lưu Bảo lưu mã chứng khoán
20 DTD Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt 04/07/2017 6 Tháng Chứng khoán hết hạn bảo lưu Bảo lưu mã chứng khoán DTD
Tổng 191 chứng khoán
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • >