STT Mã bảo lưu Tên tổ chức đăng ký Ngày bảo lưu Thời hạn bảo lưu Trạng thái Tiêu đề
1 DTD Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt 04/07/2017 6 Tháng Chứng khoán đang bảo lưu Bảo lưu mã chứng khoán DTD
2 HNI Công ty cổ phần May Hữu Nghị 22/06/2017 6 Tháng Chứng khoán đang bảo lưu Bảo lưu mã chứng khoán HNI
3 FHS Công ty cổ phần Phát hành sách Thành phố Hồ Chí Minh - FAHASA 19/06/2017 6 Tháng Chứng khoán đang bảo lưu Bảo lưu mã chứng khoán FHS
4 EME Công ty cổ phần Điện Cơ 08/05/2017 6 Tháng Chứng khoán đang bảo lưu Bảo lưu mã chứng khoán EME
5 SST Công ty cổ phần Thương mại Bia Sài Gòn Sông Tiền 04/05/2017 6 Tháng Chứng khoán đang bảo lưu Bảo lưu mã chứng khoán SST
6 NSH Công ty cổ phần Nhôm Sông Hồng 17/04/2017 6 Tháng Chứng khoán đang bảo lưu Bảo lưu mã chứng khoán NSH
7 HC3 Công ty cổ phần Xây dựng số 3 Hải Phòng 07/04/2017 6 Tháng Chứng khoán đang bảo lưu Bảo lưu mã chứng khoán HC3
8 CAS Công ty cổ phần Mía Đường Cần Thơ 28/03/2017 6 Tháng Chứng khoán đang bảo lưu Bảo lưu mã chứng khoán CAS
9 PME Công ty cổ phần Pymepharco 02/03/2017 6 Tháng Chứng khoán đang bảo lưu Bảo lưu mã chứng khoán PME
10 DRI Công ty cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk 18/01/2017 6 Tháng Chứng khoán hết hạn bảo lưu Bảo lưu mã chứng khoán DRI
11 DP2 Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 2 10/01/2017 6 Tháng Chứng khoán hết hạn bảo lưu Bảo lưu mã chứng khoán DP2
12 CE1 Công ty cổ phần Xây dựng và Thiết bị công nghiệp CIE1 30/12/2016 6 Tháng Chứng khoán hết hạn bảo lưu Bảo lưu mã chứng khoán CE1
13 CEG Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp 28/12/2016 6 Tháng Chứng khoán hết hạn bảo lưu Bảo lưu mã chứng khoán CEG
14 CAF Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm Cà Mau 02/12/2016 6 Tháng Chứng khoán hết hạn bảo lưu Bảo lưu mã chứng khoán
15 TPU Công ty cổ phần Cơ điện Trần Phú 25/11/2016 6 Tháng Chứng khoán hết hạn bảo lưu Bảo lưu mã chứng khoán
16 VIF Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam – Công ty cổ phần 25/11/2016 6 Tháng Chứng khoán hết hạn bảo lưu Bảo lưu mã chứng khoán
17 CCV Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam 10/11/2016 6 Tháng Chứng khoán hết hạn bảo lưu Bảo lưu mã chứng khoán
18 MCM Công ty cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu 07/11/2016 6 Tháng Chứng khoán hết hạn bảo lưu Bảo lưu mã chứng khoán
19 TNP Công ty cổ phần Cảng Thị Nại 01/11/2016 6 Tháng Chứng khoán hết hạn bảo lưu Bảo lưu mã chứng khoán
20 QNP Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn 25/10/2016 6 Tháng Chứng khoán hết hạn bảo lưu Bảo lưu mã chứng khoán
Tổng 172 chứng khoán
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • >