STT Mã CK Mã Isin Tên chứng khoán Sàn chuyển đi Sàn chuyển đến Ngày hiệu lực Tiêu đề
1 TEG VN000000TEG3 Cổ phiếu Công ty cổ phần TECGROUP HNX HOSE 06/03/2018 TEG: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu TEG từ thị trường niêm yết HNX sang thị trường niêm yết HOSE
2 VPD VN000000VPD2 Cổ phiếu Công ty cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam UpCOM HOSE 17/01/2018 VPD: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu VPD từ thị trường đăng ký giao dịch (UPCOM) tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sang thị trường niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
3 GEX VN000000GEX5 Cổ phiếu Tổng Công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam UpCOM HOSE 17/01/2018 GEX: chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu GEX từ thị trường UPCOM sang thị trường niêm yết tại HOSE
4 CAT VN000000CAT0 Cổ phiếu CTCP Thuỷ sản Cà Mau Đại chúng chưa niêm yết UpCOM 11/01/2018 CAT: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu CAT từ thị trường DCCNY sang thị trường UPCOM
5 IDN VN000000IDN4 Cổ phiếu Công ty cổ phần In và Dịch vụ Đà Nẵng Đại chúng chưa niêm yết UpCOM 11/01/2018 IDN: chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký chứng khoán IDN từ thị trường Đại chúng chưa niêm yết sang thị trường đăng ký giao dịch (Upcom) tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)
6 SGR VN000000SGR7 Cổ phiếu Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn UpCOM HOSE 10/01/2018 SGR: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu SGR từ thị trường UPCOM sang thị trường HOSE
7 MKP VN000000MKP6 Cổ phiếu CTCP Hóa - Dược phẩm Mekophar Đại chúng chưa niêm yết UpCOM 17/01/2018 MKP: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu MKP từ thị trường ĐCCNY sang thị trường UPCOM
8 MFS VN000000MFS0 Cổ phiếu Công ty cổ phần Dịch vụ kỹ thuật Mobifone Đại chúng chưa niêm yết UpCOM 08/01/2018 MFS: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký chứng khoán MFS từ thị trường Đại chúng chưa niêm yết sang thị trường đăng ký giao dịch (Upcom) tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)
9 UXC VN000000UXC0 Cổ phiếu Công ty cổ phần Chế biến Thủy sản Út Xi UpCOM Đại chúng chưa niêm yết 05/01/2018 UXC: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu UXC từ thị trường UPCOM sang thị trường ĐCCNY
10 BAL VN000000BAL9 Công ty cổ phần Bao bì Bia – Rượu – Nước giải khát Đại chúng chưa niêm yết UpCOM 05/01/2018 BAL: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký chứng khoán BAL từ thị trường Đại chúng chưa niêm yết sang thị trường đăng ký giao dịch (Upcom) tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)
11 NTT VN000000NTT7 Cổ phiếu Công ty cổ phần Dệt – May Nha Trang Đại chúng chưa niêm yết UpCOM 26/12/2017 NTT: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu NTT từ thị trường Đại chúng chưa niêm yết sang thị trường đăng ký giao dịch (Upcom) tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)
12 FHS VN000000FHS0 Cổ phiếu Công ty cổ phần Phát hành sách thành phố Hồ Chí Minh - FAHASA UpCOM Đại chúng chưa niêm yết 25/12/2017 FHS: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu FHS từ thị trường UPCOM sang thị trường DCCNY
13 IBC VN000000IBC1 Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Apax Holdings UpCOM HOSE 14/12/2017 IBC: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu IBC từ thị trường đăng ký giao dịch tại HNX sang thị trường niêm yết tại HOSE
14 NPS VN000000NPS7 Cổ phiếu Công ty cổ phần May Phú Thịnh – Nhà Bè HNX UpCOM 07/12/2017 NPS: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu NPS từ thị trường niêm yết HNX sang thị trường UPCOM
15 KOS VN000000KOS6 Cổ phiếu Công ty cổ phần Kosy HNX UpCOM 06/12/2017 KOS: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu KOS từ thị trường niêm yết HNX sang thị trường UPCOM
16 BWS VN000000BWS8 Cổ phiếu Công ty cổ phần Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu Đại chúng chưa niêm yết UpCOM 27/11/2017 BWS: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu BWS từ thị trường Đại chúng chưa niêm yết sang thị trường UPCOM
17 FRM VN000000FRM2 Cổ phiếu Công ty cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn Đại chúng chưa niêm yết UpCOM 21/11/2017 FRM: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu FRM từ thị trường Đại chúng chưa niêm yết sang thị trường UPCOM
18 BTW VN000000BTW6 Cổ phiếu CTCP Cấp nước Bến Thành UpCOM HNX 10/11/2017 BTW: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu BTW từ thị trường UPCOM sang thị trường HNX
19 NBW VN000000NBW9 Cổ phiếu CTCP Cấp nước Nhà Bè UpCOM HNX 13/11/2017 NBW: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu NBW từ thị trường UPCOM sang thị trường niêm yết HNX
20 OTG VN000000OTG2 Cổ phiếu Công ty cổ phần Otran Logistics HNX Đại chúng chưa niêm yết 27/10/2017 OTG: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu OTG từ thị trường HNX sang thị trường ĐCCNY
Tổng 445 chứng khoán
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • >