STT Mã CK Mã Isin Tên chứng khoán Sàn chuyển đi Sàn chuyển đến Ngày hiệu lực Tiêu đề
1 HHD VN000000HHD8 Cổ phiếu CTCP Kinh doanh Phát triển nhà và Đô thị Hà Nội UpCOM Đại chúng chưa niêm yết 13/11/2018 HHD: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu HHD từ thị trường UPCOM sang thị trường ĐCCNY
2 TDP VN000000TDP6 Cổ phiếu Công ty cổ phần Thuận Đức HOSE UpCOM 09/11/2018 TDP: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu TDP từ thị trường HOSE sang thị trường UPCOM
3 FHS VN000000FHS0 Cổ phiếu Công ty cổ phần Phát hành sách thành phố Hồ Chí Minh - FAHASA Đại chúng chưa niêm yết UpCOM 31/10/2018 FHS: chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu FHS từ thị trường Đại chúng chưa niêm yết sang thị trường UPCOM
4 TDM VN000000TDM3 Cổ phiếu Công ty cổ phần Nước Thủ Dầu Một UpCOM HOSE 18/10/2018 TDM: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu TDM từ thị trường UPCOM sang thị trường HOSE
5 PHC VN000000PHC3 Cổ phiếu Công ty cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings HNX HOSE 27/09/2018 PHC: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu PHC từ thị trường niêm yết HNX sang thị trường niêm yết HOSE
6 ART VN000000ART8 Cổ phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán Artex UpCOM HNX 26/09/2018 ART: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu ART từ thị trường đăng ký giao dịch UPCoM sang thị trường niêm yết tại HNX
7 TAG VN000000TAG1 Cổ phiếu CTCP Thế giới số Trần Anh HNX UpCOM 19/09/2018 TAG: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu TAG từ thị trường HNX sang thị trường UPCOM
8 BDC VN000000BDC2 Cổ phiếu Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng - CTCP Đại chúng chưa niêm yết UpCOM 12/09/2018 BDC: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký chứng khoán BDC từ thị trường ĐCCNY sang thị trường Upcom
9 QNP VN000000QNP1 Cổ phiếu Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn HOSE Đại chúng chưa niêm yết 30/08/2018 QNP: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu QNP từ thị trường HOSE sang thị trường ĐCCNY
10 BDC VN000000BDC2 Cổ phiếu Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng - CTCP UpCOM Đại chúng chưa niêm yết 15/08/2018 BDC: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu BDC từ thị trường UPCOM sang thị trường ĐCCNY
11 ILC VN000000ILC0 Cổ phiếu CTCP Hợp tác Lao động với nước ngoài Đại chúng chưa niêm yết UpCOM 09/08/2018 ILC: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký chứng khoán ILC từ thị trường Đại chúng chưa niêm yết sang thị trường đăng ký giao dịch (Upcom) tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)
12 PIV VN000000PIV1 Cổ phiếu Công ty cổ phần PIV HNX UpCOM 04/09/2018 PIV: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu PIV từ thị trường HNX sang thị trường UPCOM
13 TTB VN000000TTB2 Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ HNX HOSE 10/08/2018 TTB: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu TTB từ thị trường HNX sang thị trường HOSE
14 VNY VN000000VNY3 Cổ phiếu Công ty cổ phần Thuốc Thú Y Trung Ương I Đại chúng chưa niêm yết UpCOM 02/08/2018 VNY: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký chứng khoán VNY từ thị trường Đại chúng chưa niêm yết sang thị trường đăng ký giao dịch (Upcom) tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)
15 CDO VN000000CDO5 Cổ phiếu Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế và Phát triển đô thị HOSE UpCOM 07/08/2018 CDO: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu CDO từ thị trường HOSE sang thị trường UPCOM
16 SMB VN000000SMB9 Cổ phiếu CTCP Bia Sài Gòn - Miền Trung UpCOM HOSE 30/07/2018 SMB: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu SMB từ thị trường UPCOM sang thị trường HOSE
17 SCS VN000000SCS4 Cổ phiếu Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn UpCOM HOSE 30/07/2018 SCS: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu SCS từ thị trường UPCOM sang thị trường HOSE
18 KSA VN000000KSA5 Cổ phiếu CTCP Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận HOSE UpCOM 03/08/2018 KSA: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu KSA từ thị trường HOSE sang thị trường UPCOM
19 FRC VN000000FRC3 Cổ phiếu Công ty cổ phần Lâm đặc sản Xuất khẩu Quảng Nam Đại chúng chưa niêm yết UpCOM 25/07/2018 FRC: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký chứng khoán FRC từ thị trường Đại chúng chưa niêm yết sang thị trường đăng ký giao dịch (Upcom) tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)
20 B82 VN000000B822 Cổ phiếu Công ty cổ phần 482 HNX UpCOM 22/08/2018 B82: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu B82 từ thị trường HNX sang thị trường UPCOM
Tổng 499 chứng khoán
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • >