STT Mã CK Mã Isin Tên chứng khoán Sàn chuyển đi Sàn chuyển đến Ngày hiệu lực Tiêu đề
1 IBC VN000000IBC1 Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Apax Holdings UpCOM HOSE 14/12/2017 IBC: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu IBC từ thị trường đăng ký giao dịch tại HNX sang thị trường niêm yết tại HOSE
2 NPS VN000000NPS7 Cổ phiếu Công ty cổ phần May Phú Thịnh – Nhà Bè HNX UpCOM 07/12/2017 NPS: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu NPS từ thị trường niêm yết HNX sang thị trường UPCOM
3 KOS VN000000KOS6 Cổ phiếu Công ty cổ phần Kosy HNX UpCOM 06/12/2017 KOS: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu KOS từ thị trường niêm yết HNX sang thị trường UPCOM
4 BWS VN000000BWS8 Cổ phiếu Công ty cổ phần Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu Đại chúng chưa niêm yết UpCOM 27/11/2017 BWS: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu BWS từ thị trường Đại chúng chưa niêm yết sang thị trường UPCOM
5 FRM VN000000FRM2 Cổ phiếu Công ty cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn Đại chúng chưa niêm yết UpCOM 21/11/2017 FRM: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu FRM từ thị trường Đại chúng chưa niêm yết sang thị trường UPCOM
6 BTW VN000000BTW6 Cổ phiếu CTCP Cấp nước Bến Thành UpCOM HNX 10/11/2017 BTW: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu BTW từ thị trường UPCOM sang thị trường HNX
7 NBW VN000000NBW9 Cổ phiếu CTCP Cấp nước Nhà Bè UpCOM HNX 13/11/2017 NBW: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu NBW từ thị trường UPCOM sang thị trường niêm yết HNX
8 OTG VN000000OTG2 Cổ phiếu Công ty cổ phần Otran Logistics HNX Đại chúng chưa niêm yết 27/10/2017 OTG: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu OTG từ thị trường HNX sang thị trường ĐCCNY
9 CTR VN000000CTR4 Cổ phiếu Công ty cổ phần công trình VIETTEL Đại chúng chưa niêm yết UpCOM 26/10/2017 CTR: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu CTR từ thị trường ĐCCNY sang thị trường Upcom
10 MPC VN000000MPC3 Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú Đại chúng chưa niêm yết UpCOM N/A MPC: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu MPC từ thị trường Đại chúng chưa niêm yết sang thị trường UPCOM
11 SHC VN000000SHC7 Cổ phiếu CTCP Hàng Hải Sài Gòn Đại chúng chưa niêm yết UpCOM 09/10/2017 SHC: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu SHC từ thị trường Đại chúng chưa niêm yết sang thị trường UPCOM
12 VMG VN000000VMG2 Cổ phiếu CTCP Thương mại và dịch vụ dầu khí Vũng Tàu Đại chúng chưa niêm yết UpCOM 06/10/2017 VMG: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu VMG từ thị trường Đại chúng chưa niêm yết sang thị trường UPCOM
13 CVT VN000000CVT6 Cổ phiếu CTCP CMC HNX HOSE 03/10/2017 CVT: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu CVT từ thị trường niêm yết HNX sang thị trường niêm yết HOSE
14 HPI VN000000HPI0 Cổ phiếu CTCP Khu công nghiệp Hiệp Phước Đại chúng chưa niêm yết UpCOM 02/10/2017 HPI: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu HPI từ thị trường Đại chúng chưa niêm yết sang thị trường giao dịch UPCOM
15 BTH VN000000BTH7 Cổ phiếu CTCP Chế tạo Biến thế và Vật liệu điện Hà Nội Đại chúng chưa niêm yết UpCOM 26/09/2017 BTH: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký chứng khoán BTH từ thị trường Đại chúng chưa niêm yết sang thị trường đăng ký giao dịch (Upcom) tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)
16 MSR11606 VN0MSR116069 Trái phiếu TNTI102018 HOSE Đại chúng chưa niêm yết 19/09/2017 MSR11606: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký trái phiếu MSR11606 từ thị trường HOSE sang thị trường DCCNY
17 DP1 VN000000DP10 Cổ phiếu Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 UpCOM Đại chúng chưa niêm yết 08/09/2017 DP1: chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu DP1 từ thị trường UPCOM sang thị trường ĐCCNY
18 CCH VN000000CCH1 Cổ phiếu Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư Xây dựng CCIC Hà Nội Đại chúng chưa niêm yết UpCOM 29/08/2017 CCH: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký chứng khoán CCH từ thị trường Đại chúng chưa niêm yết sang thị trường đăng ký giao dịch (Upcom) tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)
19 NTF VN000000NTF6 Cổ phiếu Công ty cổ phần Dược - Vật tư Y tế Nghệ An UpCOM Đại chúng chưa niêm yết 24/08/2017 NTF: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu NTF từ thị trường UPCOM sang thị trường ĐCCNY
20 PPH VN000000PPH5 Cổ phiếu Tổng công ty cổ phần Phong Phú Đại chúng chưa niêm yết UpCOM 22/08/2017 PPH: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu PPH từ thị trường ĐCCNY sang thị trường UPCOM
Tổng 433 chứng khoán
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • >