STT Mã CK Mã Isin Tên chứng khoán Sàn chuyển đi Sàn chuyển đến Ngày hiệu lực Tiêu đề
1 VND VN000000VND7 Cổ phiếu CTCP Chứng khoán VnDirect HNX HOSE 16/08/2017 VND: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu VND từ thị trường niêm yết HNX sang thị trường niêm yết HOSE
2 VDP VN000000VDP2 Cổ phiếu CTCP Dược phẩm Trung ương VIDIPHA Đại chúng chưa niêm yết HOSE 14/08/2017 VDP: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu VDP từ thị trường ĐCCNY sang thị trường HOSE
3 TVP VN000000TVP8 Cổ phiếu CTCP Dược phẩm TV.Pharm Đại chúng chưa niêm yết UpCOM 14/08/2017 TVP: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu TVP từ thị trường ĐCCNY sang thị trường UPCOM
4 DSG VN000000DSG7 Cổ phiếu Công ty cổ phần Kính Viglacera Đáp Cầu Đại chúng chưa niêm yết UpCOM 09/08/2017 DSG: Thực hiện chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký chứng khoán DSG từ thị trường Đại chúng chưa niêm yết sang thị trường đăng ký giao dịch (Upcom) tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
5 CPI VN000000CPI1 Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Cảng Cái Lân Đại chúng chưa niêm yết UpCOM 25/07/2017 CPI: chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký chứng khoán CPI từ thị trường ĐCCNY sang thị trường Upcom
6 EIG VN000000EIG6 Cổ phiếu Công ty cổ phần Elmich HOSE Đại chúng chưa niêm yết 25/07/2017 EIG: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu EIG từ thị trường HOSE sang thị trường ĐCCNY
7 BGM VN000000BGM4 Cổ phiếu Công ty cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Bắc Giang HOSE UpCOM 14/08/2017 BGM: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu BGM từ thị trường HOSE sang thị trường UPCOM
8 TVT VN000000TVT0 Cổ phiếu Tổng công ty Việt Thắng - CTCP Đại chúng chưa niêm yết HOSE 14/07/2017 TVT: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu TVT từ thị trường ĐCCNY sang thị trường HOSE
9 VDS VN000000VDS6 Cổ phiếu CTCP Chứng khoán Rồng việt HNX HOSE 12/07/2017 VDS: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu VDS từ thị trường HNX sang thị trường HOSE
10 HD6 VN000000HD69 Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội UpCOM Đại chúng chưa niêm yết 06/07/2017 HD6: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu HD6 từ thị trường UPCOM sang thị trường ĐCCNY
11 HBH VN000000HBH2 Cổ phiếu Công ty cổ phần Habeco Hải Phòng Đại chúng chưa niêm yết UpCOM 05/07/2017 HBH: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký chứng khoán HBH từ thị trường ĐCCNY sang thị trường Upcom
12 G20 VN000000G201 Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Dệt may G.Home HNX UpCOM 25/07/2017 G20: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu G20 từ thị trường HNX sang thị trường UPCOM
13 VSM VN000000VSM7 Cổ phiếu Công ty cổ phần Container miền Trung UpCOM HNX 27/06/2017 VSM: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu VSM từ thị trường UPCOM sang thị trường niêm yết tại HNX
14 CTS VN000000CTS2 Cổ phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công Thương Việt Nam HNX HOSE 19/06/2017 CTS: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu CTS từ thị trường HNX sang thị trường HOSE
15 CH5 VN000000CH52 Cổ phiếu Công ty cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội Đại chúng chưa niêm yết UpCOM 12/06/2017 CH5: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký chứng khoán CH5 từ thị trường ĐCCNY sang thị trường Upcom
16 LEC VN000000LEC9 Cổ phiếu Công ty cổ phần Bất động sản điện lực Miền Trung Đại chúng chưa niêm yết HOSE 12/06/2017 LEC: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu LEC từ thị trường ĐCCNY sang thị trường niêm yết tại HOSE
17 FRM VN000000FRM2 Cổ phiếu Công ty cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn UpCOM Đại chúng chưa niêm yết 08/06/2017 FRM: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu FRM từ thị trường UPCOM sang thị trường ĐCCNY
18 NHV VN000000NHV8 Cổ phiếu Công ty cổ phần Nam Hà Việt Thái HNX UpCOM 07/06/2017 NHV: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu NHV từ thị trường HNX sang thị trường UPCOM
19 HTG VN000000HTG6 Cổ phiếu Tổng công ty cổ phần Dệt may Hòa Thọ Đại chúng chưa niêm yết UpCOM 07/06/2017 HTG: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký chứng khoán HTG từ thị trường ĐCCNY sang thị trường Upcom
20 APF VN000000APF1 Cổ phiếu Công ty cổ phần Nông sản Thực phẩm Quảng Ngãi Đại chúng chưa niêm yết UpCOM 07/06/2017 APF: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu APF từ thị trường ĐCCNY sang thị trường Upcom
Tổng 411 chứng khoán
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • >