STT Mã CK Mã Isin Tên chứng khoán Sàn chuyển đi Sàn chuyển đến Ngày hiệu lực Tiêu đề
1 ORS VN000000ORS1 Cổ phiếu CTCP Chứng khoán Phương Đông HNX UpCOM 12/04/2019 ORS: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu ORS từ thị trường HOSE sang thị trường UPCOM
2 SDP VN000000SDP8 Cổ phiếu Công ty cổ phần SDP HNX UpCOM 25/02/2019 SDP: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu SDP từ thị trường HNX sang thị trường UPCOM
3 TOW VN000000TOW9 Cổ phiếu Công ty cổ phần Cấp nước Trà Nóc - Ô Môn Đại chúng chưa niêm yết UpCOM 22/01/2019 TOW: chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu TOW từ thị trường Đại chúng chưa niêm yết sang thị trường UPCOM
4 PBT VN000000PBT0 Cổ phiếu Công ty Cổ phần Nhà và Thương mại Dầu khí Đại chúng chưa niêm yết UpCOM 18/01/2019 PBT: chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu PBT từ thị trường Đại chúng chưa niêm yết sang thị trường đăng ký giao dịch (Upcom)
5 POW VN000000POW7 Cổ phiếu Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – Công ty cổ phần UpCOM HOSE 07/01/2019 POW: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu POW từ sàn UPCOM sang thị trường niêm yết tại HOSE
6 SZC VN000000SZC9 Cổ phiếu Công ty cổ phần Sonadezi Châu Đức Đại chúng chưa niêm yết HOSE 03/01/2019 SZC: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu SZC từ thị trường DCCNY sang thị trường HOSE
7 VTK VN000000VTK9 Cổ phiếu Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế Viettel Đại chúng chưa niêm yết UpCOM 17/12/2018 VTK: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký chứng khoán VTK từ thị trường Đại chúng chưa niêm yết sang thị trường đăng ký giao dịch (Upcom) tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)
8 C4G VN000000C4G0 Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn CIENCO4 Đại chúng chưa niêm yết UpCOM 07/12/2018 C4G: chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký chứng khoán C4G từ thị trường Đại chúng chưa niêm yết sang thị trường đăng ký giao dịch (Upcom) tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)
9 GDW VN000000GDW9 Cổ phiếu CTCP Cấp nước Gia Định UpCOM HNX 11/12/2018 GDW: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu GDW từ thị trường UPCOM sang thị trường HNX
10 VTP VN000000VTP8 Cổ phiếu Tổng công ty Cổ phần Bưu chính Viettel Đại chúng chưa niêm yết UpCOM 20/11/2018 VTP: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký chứng khoán VTP từ thị trường Đại chúng chưa niêm yết sang thị trường đăng ký giao dịch (Upcom) tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)
11 SVJ VN000000SVJ3 Cổ phiếu Công ty cổ phần Santomas Việt Nam HNX Đại chúng chưa niêm yết 16/11/2018 SVJ: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu SVJ từ thị trường HNX sang thị trường ĐCCNY
12 TID VN000000TID1 Cổ phiếu Công ty cổ phần Tổng công ty Tín Nghĩa Đại chúng chưa niêm yết UpCOM 16/11/2018 TID: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu TID từ thị trường Đại chúng chưa niêm yết sang thị trường UPCOM
13 HHD VN000000HHD8 Cổ phiếu CTCP Kinh doanh Phát triển nhà và Đô thị Hà Nội UpCOM Đại chúng chưa niêm yết 13/11/2018 HHD: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu HHD từ thị trường UPCOM sang thị trường ĐCCNY
14 TDP VN000000TDP6 Cổ phiếu Công ty cổ phần Thuận Đức HOSE UpCOM 09/11/2018 TDP: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu TDP từ thị trường HOSE sang thị trường UPCOM
15 FHS VN000000FHS0 Cổ phiếu Công ty cổ phần Phát hành sách thành phố Hồ Chí Minh - FAHASA Đại chúng chưa niêm yết UpCOM 31/10/2018 FHS: chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu FHS từ thị trường Đại chúng chưa niêm yết sang thị trường UPCOM
16 TDM VN000000TDM3 Cổ phiếu Công ty cổ phần Nước Thủ Dầu Một UpCOM HOSE 18/10/2018 TDM: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu TDM từ thị trường UPCOM sang thị trường HOSE
17 PHC VN000000PHC3 Cổ phiếu Công ty cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings HNX HOSE 27/09/2018 PHC: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu PHC từ thị trường niêm yết HNX sang thị trường niêm yết HOSE
18 ART VN000000ART8 Cổ phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán Artex UpCOM HNX 26/09/2018 ART: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu ART từ thị trường đăng ký giao dịch UPCoM sang thị trường niêm yết tại HNX
19 TAG VN000000TAG1 Cổ phiếu CTCP Thế giới số Trần Anh HNX UpCOM 19/09/2018 TAG: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu TAG từ thị trường HNX sang thị trường UPCOM
20 BDC VN000000BDC2 Cổ phiếu Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng - CTCP Đại chúng chưa niêm yết UpCOM 12/09/2018 BDC: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký chứng khoán BDC từ thị trường ĐCCNY sang thị trường Upcom
Tổng 510 chứng khoán
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • >