STT Mã CK Mã Isin Tên chứng khoán Loại CK Thị trường Ngày hủy ĐK Lý do
1 VTF VN000000VTF9 Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thức ăn chăn nuôi Việt Thắng Cổ phiếu Đại chúng chưa niêm yết 13/09/2018 Công ty cổ phần Thức ăn Chăn nuôi Việt Thắng không đáp ứng điều kiện là Công ty đại chúng.
2 GDC VN000000GDC1 Cổ phiếu Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Gia Định Cổ phiếu Đại chúng chưa niêm yết 06/09/2018 Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Gia Định không đáp ứng điều kiện là Công ty đại chúng.
3 NIC VN000000NIC6 Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch Cổ phiếu Đại chúng chưa niêm yết 04/09/2018 Công ty cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch không đáp ứng điều kiện là Công ty đại chúng.
4 BVDB13143 VNBVDB131431 Trái phiếu Ngân hàng Phát triển Việt Nam Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt 05/09/2018 Trái phiếu đáo hạn
5 CP4A2103 VN0CP4A21035 Trái phiếu Chính phủ BLPH đợt 21/2003 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt 10/09/2018 Trái phiếu đáo hạn
6 CP4A2203 VN0CP4A22033 Trái phiếu Chính phủ BLPH đợt 22/2003 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt 12/09/2018 Trái phiếu đáo hạn
7 CP4A2303 VN0CP4A23031 Trái phiếu Chính phủ BLPH đợt 23/2003 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt 12/09/2018 Trái phiếu đáo hạn
8 CP4A2403 VN0CP4A24039 Trái phiếu Chính phủ BLPH đợt 24/2003 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt 12/09/2018 Trái phiếu đáo hạn
9 BVDB13144 VNBVDB131449 Trái phiếu Ngân hàng Phát triển Việt Nam Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt 13/09/2018 Trái phiếu đáo hạn
10 CP4A2503 VN0CP4A25036 Trái phiếu Chính phủ BLPH đợt 25/2003 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt 14/09/2018 Trái phiếu đáo hạn
11 QHB0818043 VNBB08180432 Trái phiếu Chính phủ Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt 14/09/2018 Trái phiếu đáo hạn
12 HQM VN000000HQM0 Cổ phiếu CTCP TV-TM-DV Địa ốc Hoàng Quân Mê Kông Cổ phiếu Đại chúng chưa niêm yết 31/08/2018 Công ty cổ phần Tư vấn – Thương mại – Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân Mê Kông không đáp ứng điều kiện là Công ty đại chúng
13 H22 VN000000H225 Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội 22 Cổ phiếu Đại chúng chưa niêm yết 30/08/2018 Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội 22 không đáp ứng điều kiện là Công ty đại chúng.
14 GCD VN000000GCD1 Cổ phiếu Công ty cổ phần Gốm Chu Đậu Cổ phiếu UpCOM 08/08/2018 Công ty cổ phần Gốm Chu Đậu đề nghị hủy đăng ký chứng khoán do Công ty không thuộc đối tượng phải đăng ký chứng khoán tại VSD.
15 BVDB15197 VNBVDB151975 Trái phiếu Ngân hàng Phát triển Việt Nam Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt 21/08/2018 Trái phiếu đáo hạn
16 QHD0818030 VNBD08180307 Trái phiếu Chính phủ Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt 20/08/2018 Trái phiếu đáo hạn
17 QHB0818033 VNBB08180333 Trái phiếu Chính phủ Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt 24/08/2018 Trái phiếu đáo hạn
18 BVDB13142 VNBVDB131423 Trái phiếu Ngân hàng Phát triển Việt Nam Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt 28/08/2018 Trái phiếu đáo hạn
19 CP4A2003 VN0CP4A20037 Trái phiếu Chính phủ BLPH đợt 20/2003 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt 28/08/2018 Trái phiếu đáo hạn
20 BVBS15039 VNBVBS150392 Trái phiếu Ngân hàng Chính sách Xã hội Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt 03/08/2018 Trái phiếu đáo hạn
Tổng 1089 tin
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • >