STT Mã CK Mã Isin Tên chứng khoán Loại CK Thị trường Ngày hủy ĐK Lý do
1 BNC VN000000BNC1 Cổ phiếu Công ty cổ phần Dịch vụ Cáp treo Bà Nà Cổ phiếu Đại chúng chưa niêm yết 14/11/2018 Công ty cổ phần Dịch vụ Cáp treo Bà Nà không đáp ứng điều kiện là Công ty đại chúng.
2 KBC11710 VN0KBC117107 Trái phiếu Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP Trái phiếu HOSE 08/11/2018 Trái phiếu đến thời gian đáo hạn
3 BVDB15207 VNBVDB152072 Trái phiếu Ngân hàng Phát triển Việt Nam Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt 06/11/2018 Trái phiếu đáo hạn
4 BVDB15208 VNBVDB152080 Trái phiếu Ngân hàng Phát triển Việt Nam Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt 13/11/2018 Trái phiếu đáo hạn
5 BVBS15052 VNBVBS150525 Trái phiếu Ngân hàng Chính sách Xã hội Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt 02/11/2018 Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc huỷ đăng ký trái phiếu của tổ chức đăng ký như sau:
6 BVBS15053 VNBVBS150533 Trái phiếu Ngân hàng Chính sách Xã hội Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt 09/11/2018 Trái phiếu đáo hạn
7 MSI VN000000MSI4 Cổ phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam Cổ phiếu Đại chúng chưa niêm yết 31/10/2018 Công ty cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam không đáp ứng điều kiện là Công ty đại chúng
8 DGL VN000000DGL2 Cổ phiếu Công ty cổ phần Hóa chất Đức Giang - Lào Cai Cổ phiếu HNX 04/10/2018 Công ty cổ phần Hóa chất Đức Giang – Lào Cai sáp nhập vào Công ty cổ phần Bột giặt và Hóa chất Đức Giang thông qua hình thức hoán đổi cổ phiếu
9 BVBS15051 VNBVBS150517 Trái phiếu Ngân hàng Chính sách Xã hội Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt 26/10/2018 Trái phiếu đáo hạn
10 BVDB13243 VNBVDB132439 Trái phiếu Ngân hàng Phát triển Việt Nam Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt 12/10/2018 Trái phiếu đáo hạn
11 BVDB13244 VNBVDB132447 Trái phiếu Ngân hàng Phát triển Việt Nam Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt 16/10/2018 Trái phiếu đáo hạn
12 BVDB15204 VNBVDB152049 Trái phiếu Ngân hàng Phát triển Việt Nam Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt 16/10/2018 Trái phiếu đáo hạn
13 BVDB15205 VNBVDB152056 Trái phiếu Ngân hàng Phát triển Việt Nam Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt 23/10/2018 Trái phiếu đáo hạn
14 CP4A4003 VN0CP4A40035 Trái phiếu Chính phủ BLPH đợt 40/2003 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt 24/10/2018 Trái phiếu đáo hạn
15 BVDB15206 VNBVDB152064 Trái phiếu Ngân hàng Phát triển Việt Nam Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt 30/10/2018 Trái phiếu đáo hạn
16 BVBS15050 VNBVBS150509 Trái phiếu Ngân hàng Chính sách Xã hội Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt 19/10/2018 Trái phiếu đáo hạn
17 HCMB13261 VNHCMB132617 Trái phiếu Chính quyền địa phương Tp. Hồ Chí Minh đợt 2 năm 2013 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt 23/10/2018 Trái phiếu đáo hạn
18 CLP VN000000CLP5 Cổ phiếu Công ty cổ phần Thủy sản Cửu Long Cổ phiếu Đại chúng chưa niêm yết 25/09/2018 Công ty cổ phần Thủy sản Cửu Long không đáp ứng điều kiện là Công ty đại chúng.
19 VTF VN000000VTF9 Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thức ăn chăn nuôi Việt Thắng Cổ phiếu Đại chúng chưa niêm yết 13/09/2018 Công ty cổ phần Thức ăn Chăn nuôi Việt Thắng không đáp ứng điều kiện là Công ty đại chúng.
20 GDC VN000000GDC1 Cổ phiếu Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Gia Định Cổ phiếu Đại chúng chưa niêm yết 06/09/2018 Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Gia Định không đáp ứng điều kiện là Công ty đại chúng.
Tổng 1114 tin
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • >