STT Mã CK Mã Isin Tên chứng khoán Loại CK Thị trường Ngày hủy ĐK Lý do
1 MSR11606 VN0MSR116069 Trái phiếu TNTI102018 Trái phiếu Đại chúng chưa niêm yết 19/10/2017 Hủy đăng ký tự nguyện theo đề nghị của tổ chức phát hành
2 BHS VN000000BHS9 Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đường Biên Hoà Cổ phiếu HOSE 06/10/2017 Cổ phiếu hết hiệu lực lưu hành do Công ty cổ phần Đường Biên Hòa hoán đổi cổ phiếu để sáp nhập vào Công ty cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh
3 NBS VN000000NBS7 Cổ phiếu CTCP Bến xe Nghệ An Cổ phiếu UpCOM 09/10/2017 Công ty cổ phần Bến xe Nghệ An không đáp ứng điều kiện là Công ty đại chúng.
4 CP4A0502 VN0CP4A05020 Trái phiếu Chính phủ BLPH đợt 05/2002 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt 06/10/2017 Trái phiếu đáo hạn
5 MKT VN000000MKT8 Cổ phiếu Công ty cổ phần Dệt Minh Khai Cổ phiếu UpCOM 27/09/2017 Công ty cổ phần Dệt Minh Khai không còn đáp ứng điều kiện là Công ty đại chúng.
6 NVL21603 VN0NVL216034 Trái phiếu NVLG09201702 Trái phiếu HOSE 11/09/2017 Trái phiếu đến thời gian đáo hạn
7 NVL21602 VN0NVL216026 Trái phiếu NVLG092017 Trái phiếu HOSE 05/09/2017 Trái phiếu đến thời gian đáo hạn
8 CP4A0402 VN0CP4A04023 Trái phiếu Chính phủ BLPH đợt 04/2002 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt 12/09/2017 Trái phiếu đáo hạn
9 HCM_0707 VN00HCM07070 Trái phiếu đô thị Tp.Hồ Chí Minh đợt 7/2007 Trái phiếu HOSE 20/09/2017 Trái phiếu đáo hạn
10 VVF VN000000VVF5 Cổ phiếu Công ty Tài chính cổ phần Vinaconex - Viettel Cổ phiếu Đại chúng chưa niêm yết 12/05/2017 Cổ phiếu hết hiệu lực lưu hành do hoán đổi cổ phiếu để sáp nhập vào Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội
11 GT6 VN000000GT62 Cổ phiếu Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 6 - Công ty cổ phần Cổ phiếu Đại chúng chưa niêm yết 21/08/2017 Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 6 – Công ty cổ phần không đáp ứng điều kiện là Công ty đại chúng
12 BVBS14024 VNBVBS140245 Trái phiếu Ngân hàng Chính sách Xã hội được Chính phủ bảo lãnh Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt 18/08/2017 Trái phiếu đáo hạn
13 TD1417080 VNTD14170805 Trái phiếu Chính phủ đấu thầu đợt 90/2014 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt 31/08/2017 Trái phiếu đáo hạn
14 HCM_0507 VN00HCM05074 Trái phiếu Đô thị TP.HCM đấu thầu đợt 05/2007 Trái phiếu HOSE 18/08/2017 Trái phiếu đáo hạn
15 NHN VN000000NHN5 Cổ phiếu Công ty cổ phần Phát triển Đô thị Nam Hà Nội Cổ phiếu UpCOM 28/07/2017 Công ty cổ phần Phát triển đô thị Nam Hà Nội không đáp ứng điều kiện là Công ty đại chúng.
16 BVBS14023 VNBVBS140237 Trái phiếu Ngân hàng Chính sách Xã hội Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt 21/07/2017 Trái phiếu đáo hạn
17 QH071722 VN0QH0717228 Trái phiếu Chính phủ Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt 05/07/2017 Trái phiếu đáo hạn
18 TD1217040 VNTD12170401 Trái phiếu Chính phủ đấu thầu đợt 54/2012 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt 14/07/2017 Trái phiếu đáo hạn
19 TD1417079 VNTD14170797 Trái phiếu Chính phủ đấu thầu đợt 75/2014 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt 14/07/2017 Trái phiếu đáo hạn
20 TD1217039 VNTD12170393 Trái phiếu Chính phủ đấu thầu đợt 49/2012 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt 30/06/2017 Trái phiếu đáo hạn
Tổng 976 tin
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • >