STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề
1 MML VN000000MML1 Cổ phiếu Công ty cổ phần Masan MeatLife 03/10/2022 03/10/2022 MML: Thông báo ngày hạch toán của cổ phiếu thay đổi đăng ký giao dịch
2 VDB VN000000VDB2 Cổ phiếu Công ty cổ phần Vận tải và Chế biến Than Đông Bắc 03/10/2022 03/10/2022 VDB: Thông báo ngày hạch toán của cổ phiếu thay đổi đăng ký giao dịch
3 VTH VN000000VTH5 Cổ phiếu Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Thái 05/10/2022 05/10/2022 VTH: Thông báo ngày hạch toán của cổ phiếu niêm yết bổ sung
4 EVF VN000000EVF1 Cổ phiếu Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực 05/10/2022 05/10/2022 EVF: Thông báo ngày hạch toán của cổ phiếu thay đổi đăng ký niêm yết
5 FIT VN000000FIT6 Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn F.I.T 06/10/2022 06/10/2022 FIT: Thông báo ngày hạch toán của cổ phiếu thay đổi đăng ký niêm yết
6 HDP VN000000HDP1 Cổ phiếu Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh 06/10/2022 06/10/2022 HDP: Thông báo ngày hạch toán của cổ phiếu thay đổi đăng ký giao dịch
7 KBC VN000000KBC7 Cổ phiếu Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc-CTCP 06/10/2022 06/10/2022 KBC: Thông báo ngày hạch toán của cổ phiếu thay đổi niêm yết
8 DAH VN000000DAH3 Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á 06/10/2022 06/10/2022 DAH: Thông báo ngày hạch toán của cổ phiếu thay đổi niêm yết
9 MBB VN000000MBB5 Cổ phiếu Ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội 06/10/2022 06/10/2022 MBB: Thông báo ngày hạch toán của cổ phiếu thay đổi đăng ký niêm yết
10 VVS VN000000VVS8 Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư phát triển máy Việt Nam 07/10/2022 07/10/2022 VVS: Thông báo ngày hạch toán của cổ phiếu đăng ký giao dịch
Hiển thị: 1 - 10 / 63 bản ghi