STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 03/08/2021 TL1535300 VNTL15353004 TL1535300: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2021 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
2 03/08/2021 TD1833126 VNTD18331262 TD1833126: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2021 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
3 03/08/2021 BVBS16326 VNBVBS163262 BVBS16326: Thanh toán tiền gốc và lãi trái phiếu năm 2021 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
4 03/08/2021 OCB VN000000OCB9 OCB: Trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
Hiển thị: 1 - 4 / 4 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề