STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 05/02/2024 MML121021 VNMML1210211 MML121021: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp Kỳ 05 Trái phiếu HNX Chi nhánh
2 05/02/2024 CMSN2314 VN0CMSN23141 CMSN2314: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn Chứng quyền HOSE Trụ sở chính
3 05/02/2024 TD1727396 VNTD17273960 TD1727396: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2024 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
4 05/02/2024 VHM121025 VNVHM1210251 VHM121025: Thanh toán lãi kỳ 09 (từ và bao gồm ngày 25/11/2023 đến và không bao gồm ngày 25/02/2024) Trái phiếu HNX Trụ sở chính
5 05/02/2024 CVRE2316 VN0CVRE23168 CVRE2316: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn Chứng quyền HOSE Trụ sở chính
6 05/02/2024 CVHM2314 VN0CVHM23147 CVHM2314: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn Chứng quyền HOSE Trụ sở chính
7 05/02/2024 CSTB2329 VN0CSTB23299 CSTB2329: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn Chứng quyền HOSE Trụ sở chính
8 05/02/2024 CHPG2335 VN0CHPG23356 CHPG2335: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn Chứng quyền HOSE Trụ sở chính
9 05/02/2024 KHG12102 VN0KHG121026 KHG12102: Thanh toán lãi Trái phiếu kỳ 10 (từ và bao gồm ngày 22/12/2023 đến và không bao gồm ngày 22/02/2024) của Trái phiếu KHG12102. Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Chi nhánh
10 05/02/2024 CVIC2310 VN0CVIC23104 CVIC2310: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn Chứng quyền HOSE Trụ sở chính
Hiển thị: 1 - 10 / 27 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề