STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 20/10/2021 I10 VN000000I108 I10: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
2 20/10/2021 DGT VN000000DGT5 DGT: Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
3 20/10/2021 MCT VN000000MCT5 MCT: Thực hiện họp trực tuyến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
4 20/10/2021 PVX VN000000PVX0 PVX: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
5 20/10/2021 THS VN000000THS1 THS: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
6 20/10/2021 EMG VN000000EMG8 EMG: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 2 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
7 20/10/2021 CII42013 VN0CII420136 CII42013: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp bằng tiền đợt 2 và chuyển đổi trái phiếu doanh nghiệp đợt 2 Trái phiếu Đại chúng chưa niêm yết Chi nhánh
8 20/10/2021 IN4 VN000000IN41 IN4: Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2020 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
9 20/10/2021 HU6 VN000000HU68 HU6: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
10 20/10/2021 SHT119008 VNSHT1190082 SHT119008: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ thứ 11 (từ và bao gồm ngày 30/07/2021 đến và không bao gồm ngày 30/10/2021) Trái phiếu HNX Trụ sở chính
Hiển thị: 1 - 10 / 13 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề