STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 21/07/2021 HCM_0506 VN00HCM05066 HCM_0506: Thanh toán tiền gốc và lãi trái phiếu năm 2021 Trái phiếu HOSE Trụ sở chính
2 21/07/2021 PDN VN000000PDN9 PDN: Trả cổ tức đợt 2 (đợt cuối) năm 2020 bằng tiền Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
3 21/07/2021 MFS VN000000MFS0 MFS: Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
4 21/07/2021 VPG VN000000VPG5 VPG: Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021 Cổ phiếu HOSE Trụ sở chính
5 21/07/2021 CSI VN000000CSI5 CSI: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
6 21/07/2021 TD1747432 VNTD17474329 TD1747432: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2021 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
7 21/07/2021 SBT42004 VN0SBT420041 SBT42004: Chuyển đổi trái phiếu doanh nghiệp Trái phiếu Đại chúng chưa niêm yết Chi nhánh
Hiển thị: 1 - 7 / 7 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề