STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 28/12/2021 TD1929175 VNTD19291754 TD1929175: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2022 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
2 28/12/2021 NCP VN000000NCP1 NCP: Hoán đổi toàn bộ cổ phiếu Công ty cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV (mã chứng khoán NCP) thành cổ phiếu Tổng Công ty Điện lực TKV - CTCP (mã chứng khoán DTK). Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
3 28/12/2021 TD1934187 VNTD19341872 TD1934187: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2022 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
4 28/12/2021 TD1828112 VNTD18281129 TD1828112: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2022 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
5 28/12/2021 ELC VN000000ELC9 ELC: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường Cổ phiếu HOSE Trụ sở chính
6 28/12/2021 TD1823087 VNTD18230878 TD1823087: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2022 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
7 28/12/2021 ECI VN000000ECI5 ECI: Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
8 28/12/2021 QNT VN000000QNT3 QNT: Quyền mua cho cổ đông hiện hữu đợt 2 năm 2021 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
9 28/12/2021 QNT VN000000QNT3 QNT: Thay đổi thời gian thực hiện quyền mua cổ phiếu Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
Hiển thị: 1 - 9 / 9 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề