BID1_206 - Trái phiếu tăng vốn đợt 1/2006 của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam kỳ hạn 15 năm (Đã hủy đăng ký)

Tên chứng khoán:
Trái phiếu tăng vốn đợt 1/2006 của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam kỳ hạn 15 năm
Mã chứng khoán:
BID1_206
Mã ISIN:
VN00BID12061
Loại chứng khoán:
Trái phiếu doanh nghiệp
Mệnh giá:
100.000 đồng
Sàn giao dịch (*):
HOSE
Giấy chứng nhận ĐKCK:
07/2006/GCNTP-CNTTLK
Tổng số chứng khoán đăng ký:
10.160.140 Trái phiếu
Tổng giá trị chứng khoán đăng ký:
1.016.014.000.000 đồng
Hình thức phát hành:
Đấu thầu
Lãi suất:
10.2%/năm
Cách thức trả lãi:
Trả sau, định kỳ hàng năm
Kỳ hạn:
15 năm
Ngày phát hành:
19/05/2006
Ngày đáo hạn:
19/05/2021
Nơi quản lý tại VSD:
Trụ sở chính
* Sàn giao dịch theo thông tin TCPH đã đăng ký với VSD. Việc niêm yết/đăng ký (HOSE, HNX, UPCoM) và giao dịch chứng khoán của TCPH thực hiện theo Quyết định của SGDCK có liên quan.
STT Lần đăng ký Lý do Số lượng Giá trị Số GCNĐKCK Ngày cấp
Tin tức và sự kiện liên quan