BID10107 - Trái phiếu dài hạn đợt 1/2007 kỳ hạn 5 năm (Đã hủy đăng ký)

Tên chứng khoán:
Trái phiếu dài hạn đợt 1/2007 kỳ hạn 5 năm
Mã chứng khoán:
BID10107
Mã ISIN:
VN0BID101070
Loại chứng khoán:
Trái phiếu doanh nghiệp
Mệnh giá:
100.000 đồng
Sàn giao dịch (*):
HOSE
Giấy chứng nhận ĐKCK:
Tổng số chứng khoán đăng ký:
60.000.000 Trái phiếu
Tổng giá trị chứng khoán đăng ký:
6.000.000.000.000 đồng
Hình thức phát hành:
Bảo lãnh
Lãi suất:
8.15%/năm
Cách thức trả lãi:
Trả sau, định kỳ hàng năm
Kỳ hạn:
5 năm
Ngày phát hành:
23/07/2007
Ngày đáo hạn:
23/07/2012
Nơi quản lý tại VSD:
Chi nhánh
* Sàn giao dịch theo thông tin TCPH đã đăng ký với VSD. Việc niêm yết/đăng ký (HOSE, HNX, UPCoM) và giao dịch chứng khoán của TCPH thực hiện theo Quyết định của SGDCK có liên quan.
STT Lần đăng ký Lý do Số lượng Giá trị Số GCNĐKCK Ngày cấp
Tin tức và sự kiện liên quan