BID10904 - Trái phiếu dài hạn Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam đợt 1/2009 (Đã hủy đăng ký)

Tên chứng khoán:
Trái phiếu dài hạn Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam đợt 1/2009
Mã chứng khoán:
BID10904
Mã ISIN:
VN0BID109040
Loại chứng khoán:
Trái phiếu doanh nghiệp
Mệnh giá:
100.000 đồng
Sàn giao dịch (*):
HNX
Giấy chứng nhận ĐKCK:
13/2010/GCNTP-VSD
Tổng số chứng khoán đăng ký:
13.620.000 Trái phiếu
Tổng giá trị chứng khoán đăng ký:
1.362.000.000.000 đồng
Hình thức phát hành:
Lãi suất:
10.5%/năm
Cách thức trả lãi:
Trả trước, định kỳ hàng năm
Kỳ hạn:
10 năm
Ngày phát hành:
31/07/2009
Ngày đáo hạn:
01/08/2019
Nơi quản lý tại VSD:
Trụ sở chính
* Sàn giao dịch theo thông tin TCPH đã đăng ký với VSD. Việc niêm yết/đăng ký (HOSE, HNX, UPCoM) và giao dịch chứng khoán của TCPH thực hiện theo Quyết định của SGDCK có liên quan.
STT Lần đăng ký Lý do Số lượng Giá trị Số GCNĐKCK Ngày cấp
Tin tức và sự kiện liên quan