SHS - Cổ phiếu CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội

Tên chứng khoán:
Cổ phiếu CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội
Mã chứng khoán:
SHS
Mã ISIN:
VN000000SHS3
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá:
10.000 đồng
Sàn giao dịch (*):
HNX
Giấy chứng nhận ĐKCK:
số 16/2009/GCNCP-TTLK do TTLKCK Việt Nam cấp cấp lần đầu ngày 17/06/2009, Số: 16/2009/GCNCP-VSD-6 cấp thay đổi lần thứ 6 ngày 16/08/2022
Tổng số chứng khoán đăng ký:
813.156.748 Cổ phiếu
Tổng giá trị chứng khoán đăng ký:
8.131.567.480.000 đồng
Hình thức đăng ký:
Ghi sổ
Nơi quản lý tại VSDC:
Trụ sở chính
* Sàn giao dịch theo thông tin TCPH đã đăng ký với VSDC. Việc niêm yết/đăng ký (HOSE, HNX, UPCoM) và giao dịch chứng khoán của TCPH thực hiện theo Quyết định của SGDCK có liên quan.
STT Lần đăng ký Lý do Số lượng Giá trị Số GCNĐKCK Ngày cấp
1 Cấp lần đầu Đăng ký lần đầu 41.062.996 410.629.960.000 16/2009/GCNCP-TTLK 17/06/2009
2 Điều chỉnh lần 1 Đăng ký bổ sung 58.937.004 589.370.040.000 16/2009/GCNCP-VSD-1 25/05/2010
3 Điều chỉnh lần 2 Đăng ký bổ sung 5.395.674 53.956.740.000 số 16/2009/GCNCP-VSD-2 05/09/2018
4 Điều chỉnh lần 3 Đăng ký bổ sung 101.872.527 1.018.725.270.000 số 16/2009/GCNCP-VSD-3 09/05/2019
5 Điều chỉnh lần 4 Đăng ký bổ sung 117.996.826 1.179.968.260.000 16/2009/GCNCP-VSD-4 29/10/2021
6 Điều chỉnh lần 5 Đăng ký bổ sung 325.265.027 3.252.650.270.000 16/2009/GCNCP-VSD-5 14/06/2022
7 Điều chỉnh lần 6 Đăng ký bổ sung 162.626.694 1.626.266.940.000 16/2009/GCNCP-VSD-6 16/08/2022
Tổng cộng: 813.156.748 8.131.567.480.000
Tin tức và sự kiện liên quan