Thống kê

STT Mã bảo lưu Tên tổ chức đăng ký Ngày bảo lưu Thời hạn bảo lưu Trạng thái Tiêu đề
1 LB1 Công ty cổ phần Lê Bảo Minh 24/02/2021 6 Tháng Đang bảo lưu Bảo lưu mã chứng khoán LB1
2 KHG Công ty cổ phần Bất động sản Khải Hoàn Land 14/01/2021 6 Tháng Đang bảo lưu Bảo lưu mã chứng khoán KHG
3 SGI Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group 18/12/2020 6 Tháng Đang bảo lưu Bảo lưu mã chứng khoán SGI
4 LAN Công ty cổ phần An Phú 19/06/2020 6 Tháng Đã hết hạn bảo lưu Bảo lưu mã chứng khoán LAN
5 GIC CTCP Đầu tư Dịch vụ và Phát triển Xanh 16/04/2020 6 Tháng Đã hết hạn bảo lưu Bảo lưu mã chứng khoán GIC
6 ABB Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình 09/04/2020 6 Tháng Đã hết hạn bảo lưu Bảo lưu mã chứng khoán ABB
7 APH Công ty cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings 11/02/2020 6 Tháng Đã hết hạn bảo lưu Bảo lưu mã chứng khoán APH
8 TDI Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Chuyển giao Công nghệ Thành Đoàn 11/11/2019 6 Tháng Đã hết hạn bảo lưu Bảo lưu mã chứng khoán TDI
9 NJC Công ty cổ phần May Nam Định 11/11/2019 6 Tháng Đã hết hạn bảo lưu Bảo lưu mã chứng khoán NJC
10 APR Công ty cổ phần An Phú 09/09/2019 6 Tháng Đã hết hạn bảo lưu Bảo lưu mã chứng khoán APR
Hiển thị: 1 - 10 / 207 bản ghi
STT Mã ISIN Mã chứng khoán Tên tổ chức đăng ký
STT Mã chứng khoán Mã ISIN Tên chứng khoán Sàn chuyển đi Sàn chuyển đến Ngày hiệu lực Tiêu đề
STT Mã chứng khoán Mã ISIN Tên chứng khoán Loại chứng khoán Thị trường Ngày hủy ĐK Lý do
STT Mã thành viên Tên thành viên Tên viết tắt Loại thành viên Ngày thu hồi Lý do