Thống kê

STT Mã bảo lưu Tên tổ chức đăng ký Ngày bảo lưu Thời hạn bảo lưu Trạng thái Tiêu đề
STT Mã ISIN Mã chứng khoán Tên tổ chức đăng ký
STT Mã chứng khoán Mã ISIN Tên chứng khoán Sàn chuyển đi Sàn chuyển đến Ngày hiệu lực Tiêu đề
1 HAP VN000000HAP7 Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO HOSE HNX 16/06/2021 HAP: Thông báo về việc thực hiện chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu HAP từ thị trường niêm yết HOSE sang thị trường niêm yết HNX
2 NHP VN000000NHP0 Cổ phiếu Công ty cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu NHP HNX UpCOM 28/06/2021 NHP: Thông báo thực hiện chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu NHP từ thị trường HNX sang thị trường UPCOM
3 DPS VN000000DPS8 Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Sóc Sơn HNX UpCOM 28/06/2021 DPS: Thông báo về việc thực hiện chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu DPS từ thị trường HNX sang thị trường UPCOM
4 VMI VN000000VMI8 Cổ phiếu Công ty cổ phần Khoáng sản và Đầu tư VISACO HNX UpCOM 28/06/2021 VMI: Thông báo thực hiện chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu VMI từ thị trường HNX sang thị trường UPCOM
5 SJC VN000000SJC3 Cổ phiếu CTCP Sông Đà 1.01 HNX UpCOM 28/06/2021 SJC: Thông báo thực hiện chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu SJC từ thị trường HNX sang thị trường UPCOM
6 TV6 VN000000TV63 Cổ phiếu Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư xây lắp điện Thịnh Vượng HNX UpCOM 20/05/2021 TV6: Thông báo về việc thực hiện chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu TV6 từ thị trường niêm yết HNX sang thị trường đăng ký giao dịch (Upcom) tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)
7 THI VN000000THI2 Cổ phiếu Công ty cổ phần Thiết bị điện HOSE HNX 24/05/2021 THI: Thông báo về việc thực hiện chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu THI từ thị trường niêm yết HOSE sang thị trường niêm yết HNX
8 CAV VN000000CAV6 Cổ phiếu Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam HOSE HNX 19/05/2021 CAV: Thông báo về việc thực hiện chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu CAV từ thị trường niêm yết HOSE sang thị trường niêm yết HNX
9 S74 VN000000S743 Cổ phiếu Công ty cổ phần Sông Đà 7.04 HNX UpCOM 07/06/2021 S74: Thông báo về việc thực hiện chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu S74 từ thị trường HNX sang thị trường UPCOM
10 MPT VN000000MPT7 Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Tiền HNX UpCOM 27/05/2021 MPT: Thông báo về việc thực hiện chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu MPT từ thị trường HNX sang thị trường UPCOM
Hiển thị: 1 - 10 / 637 bản ghi
STT Mã chứng khoán Mã ISIN Tên chứng khoán Loại chứng khoán Thị trường Ngày hủy ĐK Lý do
STT Mã thành viên Tên thành viên Tên viết tắt Loại thành viên Ngày thu hồi Lý do