Thống kê

STT Mã bảo lưu Tên tổ chức đăng ký Ngày bảo lưu Thời hạn bảo lưu Trạng thái Tiêu đề
STT Mã ISIN Mã chứng khoán Tên tổ chức đăng ký
STT Mã chứng khoán Mã ISIN Tên chứng khoán Sàn chuyển đi Sàn chuyển đến Ngày hiệu lực Tiêu đề
STT Mã chứng khoán Mã ISIN Tên chứng khoán Loại chứng khoán Thị trường Ngày hủy ĐK Lý do
STT Mã thành viên Tên thành viên Tên viết tắt Loại thành viên Ngày thu hồi Lý do
1 109 Công ty cổ phần Chứng khoán CV CVS Thành viên lưu ký 31/12/2020 N/A
2 097 Công ty cổ phần Chứng khoán HVS Việt Nam HVS Thành viên lưu ký 03/12/2018 Rút nghiệp vụ môi giới
3 096 Công ty Cổ phần Chứng khoán Công nghiệp Việt Nam ISC Thành viên lưu ký 15/06/2018 Tự nguyện chấm dứt tư cách thành viên lưu ký
4 015 Công ty Cổ phần Chứng khoán SHB SHBS Thành viên lưu ký 18/05/2018 Tự nguyện
5 070 Công ty Cổ phần Chứng khoán VSM VSM Thành viên lưu ký 14/03/2017 Tự nguyện chấm dứt tư cách TV
6 104 Công ty Cổ phần Chứng khoán Hưng Thịnh HTS Thành viên lưu ký 13/03/2017 Tự nguyện chấm dứt tư cách TV
7 034 Công ty Cổ phần Chứng khoán Thủ Đô CSC Thành viên lưu ký 17/02/2017 Tự nguyện chấm dứt tư cách TV
8 106 Công ty cổ phần Chứng khoán ASC ASC Thành viên lưu ký 30/11/2016 Tự nguyện chấm dứt tư cách thành viên
9 066 Công ty Cổ phần Chứng khoán Sen Vàng GLS Thành viên lưu ký 12/09/2016 Tự nguyện chấm dứt tư cách TV
10 019 Công ty Cổ phần Chứng khoán Kim Long KLS Thành viên lưu ký 17/06/2016 Tự nguyện chấm dứt tư cách TV
Hiển thị: 1 - 10 / 35 bản ghi