img
img
img
img img

DỊCH VỤ

THỐNG KÊ
Mã số GDCK NĐTNN
Cá nhân | Tổ chức
34.130|5.043
Mã CK bảo lưu
4
Mã CK hủy đăng ký
1.917
Mã CK chuyển sàn
665
Thành viên đã thu hồi GCN
35
Số lượng TKGD của NĐT
3.731.859