DỊCH VỤ

THỐNG KÊ
Mã số GDCK NĐTNN
Cá nhân | Tổ chức
40.907|5.848
Mã CK bảo lưu
5
Mã CK hủy đăng ký
2.748
Mã CK chuyển sàn
769
Thành viên đã thu hồi GCN
36
Số lượng TKGD của NĐT
7.417.717