img
img
img
img img

DỊCH VỤ

THỐNG KÊ
Mã số GDCK NĐTNN
Cá nhân | Tổ chức
36.530|5.245
Mã CK bảo lưu
4
Mã CK hủy đăng ký
2.144
Mã CK chuyển sàn
697
Thành viên đã thu hồi GCN
35
Số lượng TKGD của NĐT
5.218.102