DỊCH VỤ

THỐNG KÊ
Mã số GDCK NĐTNN
Cá nhân | Tổ chức
41.731|5.896
Mã CK bảo lưu
6
Mã CK hủy đăng ký
2.898
Mã CK chuyển sàn
780
Thành viên đã thu hồi GCN
36
Số lượng TKGD của NĐT
7.938.060