Thông tin về sản phẩm

Đặc điểm Quy định
Tên hợp đồng HĐTL Chỉ số cổ phiếu VN30
Mã hợp đồng Theo quy ước xác định mã giao dịch của HNX, ví dụ: VN30F1709. Danh sách sản phẩm xem tại đây
Tài sản cơ sở Chỉ số VN30
Quy mô hợp đồng 100.000 đồng × điểm chỉ số VN30
Hệ số nhân hợp đồng 100.000 đồng
Tháng đáo hạn Tháng hiện tại, tháng kế tiếp, hai tháng cuối 02 quý tiếp theo. Ví dụ: tháng hiện tại là tháng 4. Các tháng đáo hạn là tháng 4, tháng 5, tháng 6 và tháng 9
Thời gian giao dịch Mở cửa trước thị trường cơ sở 15 phút. Đóng cửa: cùng thị trường cơ sở
Phương thức giao dịch Phương thức khớp lệnh và Phương thức thỏa thuận
Đơn vị giao dịch 01 hợp đồng
Giá tham chiếu Giá thanh toán cuối ngày của ngày giao dịch liền trước hoặc giá lý thuyết
Biên độ dao động giá 7%
Bước giá/Đơn vị yết giá 0,1 điểm chỉ số
Giới hạn lệnh 500 hợp đồng/lệnh
Ngày niêm yết 10/08/2017
Ngày giao dịch cuối cùng Ngày Thứ Năm thứ ba trong tháng đáo hạn, trường hợp trùng ngày nghỉ sẽ được điều chỉnh lên ngày giao dịch liền trước đó
Ngày thanh toán cuối cùng Ngày làm việc liền sau ngày giao dịch cuối cùng
Phương thức thanh toán Thanh toán bằng tiền
Phương pháp xác định giá thanh toán hàng ngày Theo quy định của VSD
Phương pháp xác định giá thanh toán cuối cùng Là giá trị chỉ số cơ sở đóng cửa tại ngày giao dịch cuối cùng của HĐTL.
Giới hạn vị thế Theo quy định của VSD. Chi tiết tại đây
Mức ký quỹ Theo quy định của VSD
Phí giao dịch Chưa áp dụng
Đặc điểm Quy định
Tên hợp đồng HĐTL Chỉ số cổ phiếu VN30
Mã hợp đồng Theo quy ước xác định mã giao dịch của HNX, ví dụ: VN30F1709. Danh sách sản phẩm xem tại đây
Tài sản cơ sở Chỉ số VN30
Quy mô hợp đồng 100.000 đồng × điểm chỉ số VN30
Hệ số nhân hợp đồng 100.000 đồng
Tháng đáo hạn Tháng hiện tại, tháng kế tiếp, hai tháng cuối 02 quý tiếp theo. Ví dụ: tháng hiện tại là tháng 4. Các tháng đáo hạn là tháng 4, tháng 5, tháng 6 và tháng 9
Thời gian giao dịch Mở cửa trước thị trường cơ sở 15 phút. Đóng cửa: cùng thị trường cơ sở
Phương thức giao dịch Phương thức khớp lệnh và Phương thức thỏa thuận
Đơn vị giao dịch 01 hợp đồng
Giá tham chiếu Giá thanh toán cuối ngày của ngày giao dịch liền trước hoặc giá lý thuyết
Biên độ dao động giá 7%
Bước giá/Đơn vị yết giá 0,1 điểm chỉ số
Giới hạn lệnh 500 hợp đồng/lệnh
Ngày niêm yết 10/08/2017
Ngày giao dịch cuối cùng Ngày Thứ Năm thứ ba trong tháng đáo hạn, trường hợp trùng ngày nghỉ sẽ được điều chỉnh lên ngày giao dịch liền trước đó
Ngày thanh toán cuối cùng Ngày làm việc liền sau ngày giao dịch cuối cùng
Phương thức thanh toán Thanh toán bằng tiền
Phương pháp xác định giá thanh toán hàng ngày Theo quy định của VSD
Phương pháp xác định giá thanh toán cuối cùng Là giá trị chỉ số cơ sở đóng cửa tại ngày giao dịch cuối cùng của HĐTL.
Giới hạn vị thế Theo quy định của VSD. Chi tiết tại đây
Mức ký quỹ Theo quy định của VSD
Phí giao dịch Chưa áp dụng
Đặc điểm Quy định
Tên hợp đồng HĐTL Chỉ số cổ phiếu VN30
Mã hợp đồng Theo quy ước xác định mã giao dịch của HNX, ví dụ: VN30F1709. Danh sách sản phẩm xem tại đây
Tài sản cơ sở Chỉ số VN30
Quy mô hợp đồng 100.000 đồng × điểm chỉ số VN30
Hệ số nhân hợp đồng 100.000 đồng
Tháng đáo hạn Tháng hiện tại, tháng kế tiếp, hai tháng cuối 02 quý tiếp theo. Ví dụ: tháng hiện tại là tháng 4. Các tháng đáo hạn là tháng 4, tháng 5, tháng 6 và tháng 9
Thời gian giao dịch Mở cửa trước thị trường cơ sở 15 phút. Đóng cửa: cùng thị trường cơ sở
Phương thức giao dịch Phương thức khớp lệnh và Phương thức thỏa thuận
Đơn vị giao dịch 01 hợp đồng
Giá tham chiếu Giá thanh toán cuối ngày của ngày giao dịch liền trước hoặc giá lý thuyết
Biên độ dao động giá 7%
Bước giá/Đơn vị yết giá 0,1 điểm chỉ số
Giới hạn lệnh 500 hợp đồng/lệnh
Ngày niêm yết 10/08/2017
Ngày giao dịch cuối cùng Ngày Thứ Năm thứ ba trong tháng đáo hạn, trường hợp trùng ngày nghỉ sẽ được điều chỉnh lên ngày giao dịch liền trước đó
Ngày thanh toán cuối cùng Ngày làm việc liền sau ngày giao dịch cuối cùng
Phương thức thanh toán Thanh toán bằng tiền
Phương pháp xác định giá thanh toán hàng ngày Theo quy định của VSD
Phương pháp xác định giá thanh toán cuối cùng Là giá trị chỉ số cơ sở đóng cửa tại ngày giao dịch cuối cùng của HĐTL.
Giới hạn vị thế Theo quy định của VSD. Chi tiết tại đây
Mức ký quỹ Theo quy định của VSD
Phí giao dịch Chưa áp dụng
STT Mã sản phẩm Ngày thanh toán Giá thanh toán ngày (DSP) Giá thanh toán cuối cùng (FSP)
Hiển thị: 0 - 0 / 0 bản ghi
Tháng 10 2021
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31