Trên báo Tạp chí Kinh tế Việt Nam số Xuân Tân Sửu có bài phỏng vấn ông Nguyễn Sơn - Chủ tịch HĐQT Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam với tiêu đề: "Vận hội mới cho năm 2021". Cụ thể như sau:

Cập nhật ngày 04/02/2021 - 11:20:37
Tin khác
Tháng 06 2021
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4