MIG: Thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và quyền ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Cập nhật ngày 25/02/2022 - 15:06:31
Tin cùng tổ chức
Tin khác
Tháng 02 2024
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3