SSB: Thực hiện quyền đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Cập nhật ngày 28/10/2022 - 09:36:15
Tin cùng tổ chức
Tin khác
Tháng 07 2024
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4