LPB121035: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ thứ 1 kể từ (và bao gồm) ngày 30/12/2021 cho đến (nhưng không bao gồm) ngày 30/12/2022 của trái phiếu LPB121035.

Cập nhật ngày 13/12/2022 - 14:33:09
Tin cùng tổ chức
Tin khác
Tháng 04 2023
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30