ACB: Thực hiện quyền ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu vào Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028

Cập nhật ngày 20/12/2022 - 18:01:26
Tin cùng tổ chức
Tin khác
Tháng 03 2023
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2