Để được mua bán, các tổ chức phát hành phải lưu ký trái phiếu của mình. Đến nay đã có hơn 300 bộ hồ sơ được đăng ký. Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam đã có những biện pháp, tập trung nguồn lực tối đa để xử lý hồ sơ về mặt thủ tục được nhanh nhất, đảm bảo trái phiếu được đưa lên giao dịch tập trung đúng thời hạn. Chi tiết tại chương trình thời sự 19h VTV1 ngày 05/10/2023

Cập nhật ngày 06/10/2023 - 08:44:39
Tin khác
Tháng 07 2024
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4