BAX: Xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản để chi cổ tức còn lại năm 2019 bằng tiền (tỷ lệ 50%)

Cập nhật ngày 06/12/2019 - 17:01:25
Tin cùng tổ chức
Tin khác
Tháng 01 2022
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6