EIB: Cổ đông thực hiện quyền đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị (“HĐQT”) của Eximbank nhiệm kỳ VII (2020 - 2025) theo Điều 26 Điều lệ Eximbank.

Cập nhật ngày 01/11/2022 - 16:45:21
Tin cùng tổ chức
Tin khác
Tháng 07 2024
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4